DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Potřebuji opět tvůj souhlas

10. března 1994

Potěš Mne a napiš pro Mne tato slova:

"Ježíši, přijď, Živoucí, přijď!
Ó Emanueli, odpusť mi,
zahrň mou slabost Svou Silou,
vtáhni mou vyprahlost do Svého Pramene,
vezmi mou duši do Svých Rukou.
Věčný Zdroji Lásky,
zmocni se každého vlákna mého srdce,
aby milovalo, chválilo a hlásalo
Tvé vznešené Jméno.
Dej mému duchu žíznit po mém Tvůrci,
aby tento prach, ze kterého jsi stvořil Své dítě,
se stal živým plamenem lásky,
protože máš moc nad životem a smrtí,
Tvůj pohled má sílu, která taví železo.
Ať se Tvá Žárlivá Láska, utvářející můj život,
jeví moudrým jako šílenství.
Proto namiř znovu Svůj šíp
a vystřel na Svou oblíbenou značku."

Ano! Nejsem nemilosrdný, ale vždycky tak soucitný a něžný. Skutečně pozvednu Svůj luk a zamířím na Svůj nejmilejší terč, jak jinak bych zanechal nějaký důkaz, že jsem tudy prošel? Uchop Mou Mocnou Ruku a pomohu ti Mě oslavit, ale abys to dokázala, potřebuji opět tvůj souhlas1 .... potřebuji tvou vůli, tvé srdce a tvé bezvýhradné 'ano'. Jakmile mám tvůj souhlas, bude se v tobě konat Má Vůle .... a budeš Mě oslavovat.

Pokoj tobě, Mé dítě. Miluji tě, Má Vassulo, miluj Mě také, jako Já miluji tebe, abych jednoho dne mohl říci:

"Nikdo ze tvé generace
Mě nemiloval tak, jako jsi Mě milovala ty ...."

Pojď, jsem tvůj Učitel a ode Mne se budeš učit Mé zákony. Ic.


1 obnovu slibů


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message