DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

V tobě budou vidět Mou Tvář

26. listopadu 1993

(Malawi - Blantyre - Afrika)

Můj Pane, Všemohoucí, řekl jsi:
„A Já jsem jako strouha
vycházející z řeky,
jako vodní proud vedoucí do ráje,
zaliji si zahradu,
zavlažím Své záhony.“1

Můj Pane, Všemohoucí, řekl jsi:
„A Já jsem jako strouha vycházející z řeky,
jako vodní proud vedoucí do ráje,
zaliji si zahradu, zavlažím Své záhony.“1

Tvůj Duch byl pohnut naší bídou
... a Ubohost vyzvala Nekonečnou Slitovnost,
Chudoba vyprovokovala Tvou Vznešenost,
aby odložila Svou Korunu a sklonila se až k ní,
a její vyprahlost přitáhla Tvůj Pohled... řekl jsi:

„a hle, z Mé strouhy se stala řeka a z řeky se stalo moře;
od rána dám zazářit kázni,
její světlo zanesu do daleka;
budu rozlévat ponaučení jako proroctví,
a předám je budoucím pokolením.“2

A Ty, Tvůrce všech věcí, jsi mě vyučoval,
stal ses mým osobním Vychovatelem,
Ty, který jsi mě stvořil, jsi připravil místo pro mou duši.
Řekl jsi: Pojď a žij v Mém Nejsvětějším Srdci,
svém Příbytku.

A teď jsem zapustila kořeny uvnitř Tvého Srdce,
zasadil jsi mě do Svého Těla, ó, Pane,
a učinil jsi mě Svou součástí Navěky.
Co víc může člověk žádat?

Má květino, dovol Mi vyučovat tě; kamkoli půjdu, půjdeš i ty, kam vstoupím Já, vstoupíš i ty; Já a ty, společně, sjednoceni, spojeni Navěky; žehnám ti za to, že odhaluješ Mým dětem Mou Svatou Tvář; budu ti pomáhat, budu tě posilovat a skrze tebe budou vnímat a vidět Mou Přítomnost; v tobě budou vidět Mou Tvář;

přijmi Můj Pokoj; Já, Bůh, tě miluji;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message