DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pojď Má Vlastní, tvůj Ježíš je tu, ve tvé světnici

20. května 1993

(Jeruzalém)

Můj Králi!

Já Jsem. Tvůj Král ti dává Svůj Pokoj.

Miluj Mě .... okus hořkost Mých Slz. Dovol Mi, Má milovaná, spočinout ve tvém srdci, ach! jak miluji toto místo! Těš Mě, Má Vlastní, utěšuj Mě, Má dcero ....

Můj Bože, kdo je jako Ty?

Naslouchej Mému Srdci a uvědom si, proč prolévám Slzy. Chceš Mě uctívat i tuto noc? Pojď, Má Vlastní, tvůj Ježíš je tu, ve tvé světnici1.... pláču, protože tvůj Svatý je velice urážen2.... jako žebrák stojím u každých dveří, žebraje o lásku, ale nedostávám mnoho odpovědí, ach .... tak málo jich naslouchá .... pojď a vroucně Mě miluj, pojď a ošetři Mé Rány svou láskou .... vnímej Mou Přítomnost .... Ješua je vedle tebe a ty jsi Mé dítě, kterému jsem svěřil Své Zájmy. Neboj se, Já jsem vždycky tak mírný. Obnov Můj Dům, oh, dítě Mé Lásky, Můj pozůstatku, Má setbo ....

Bůh bohů ke mně mluví,
jak mohu mlčet?
Co by tedy neukázal přímým lidem?
Dělal jsi zázraky kvůli mrtvým.
"Kdo v oblacích se Mu může rovnat?
Kdo z Božích synů s Ním může soupeřit?"3

Buď teď jako lampa, sviť a oslavuj Mě. Vstaň a obhajuj Mou věc! Ach, Vassiliki, řeknu ti všechno, co musíš dělat a ty to uděláš s velkou odvahou. Nikdo tě nepohltí a budou vědět, že Já Jsem kráčí s tebou. Můj Kříž tě povede ke svatosti. Mluv beze strachu. Všechno, co ti dám, bude přicházet od Moudrosti, proto buď pilná a služ Mi teď. Moje maličká, Mně tak drahocenná .... přebývej ve Mně a neboj se, Já, tě nikdy neopustím. Modli se tak, jak jsem tě to naučil. Pozvedej se tak, jak jsem tě pozvedl a povolávej učedníky Pravdy .... eklesia ožije.

Pokoj, modli se a veleb Mne. My, nás?

Ano!

Já, Ježíš, ti žehnám k vytrvalosti ve tvém díle. Ic.


1 to znamená: v srdci
2 Ježíš mi svěřil Svou bolest


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message