DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Zákon není těžké zachovávat, jestli Mě opravdu milujete
Modlitba

18. května 1993

(Izrael)

(Poselství pro kanadské poutníky.)

Má Vassulo, přijmi Můj Pokoj;

říkám ti, Mnou tak milovaná, která požíváš takové přízně Mého Otce, Já, Ježíš z Nazareta, jsem vás osvobodil, osvobodil jsem vás všechny; velebte Mé Jméno a modlete se za ty, jejichž srdce je stále ještě daleko ode Mě a v zajetí světa; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám: dny jsou sečteny a Ten, na kterého čekáte, k vám přijde znenadání! proto buďte připraveni… a žijte každý den tak, jako by to byl váš poslední den na zemi;

Já jsem oslavil Svého Otce, nechcete oslavit vy Mě? vskutku, Já, váš Spasitel, jsem vás přivedl, abyste sledovali Mé Kroky;1 říkám vám, každý, kdo Mi slouží, Mě musí následovat až do konce, každý, kdo Mě hledá, nalezne Život, každý, kdo naslouchá Mému Hlasu a Mým Slovům, vydrží ve zkouškách bez nářků; Můj Zákon není těžké zachovávat, jestli mě opravdu milujete; láska vítězí, láska je zřejmá, láska všechno trpělivě snáší, tak pojďte a nic Mi neodmítejte; nebojte se, Mé Srdce je Hlubina Lásky;

žehnám vám všem z hloubi Svého Srdce, milí přátelé;

(Později:)

pokoj s tebou; opakuj po Mně tato slova:

Ježíši, mé Světlo,
Ježíši, můj Vůdce, miluji Tě,
protože jsi mi ukázal Cestu,
Duchu Svatý, můj Svatý Průvodce a můj Příteli,
ty, který mi šeptáš do ucha radu,
moudrost a útěchu, miluji Tě,
protože jsi dovolil mým očím vidět
a dovolil jsi mi slyšet,
klaním se Ti, protože jsi mě vzkřísil a stal ses,
ó, Sladká Mano z Nebe, mým denním Chlebem,
potěšil jsi mou ztrápenou a ubohou duši,
staráš se o mě v této poušti,
pamatuješ na mé potřeby,
v burácejícím ohni vdechuješ
Své Dary všemu lidstvu,
pro Slávu Nejsvětější Trojice, dej nám všem milost
zasvětit se poslušnosti Tvých příkazů,
ať se Tvůj Zákon stane naší radostí;
Amen

dobře; miluji tě a žehnám ti; tvůj Milovaný; ic


1 Ježíš myslí Své stopy v Jeho vlasti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message