DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dávám ti srdce učedníka

12. května 1993

(Tel Aviv - Izrael)

Pane, učiň mé oči bystrými,
mé uši vnímavými
a mé srdce citlivým jako srdce učedníka,
abych mohla vstřebávat Tvého Ducha.

Hleď, dávám ti všechno: citlivé srdce, mysl učedníka a dychtivost líbit se Mi. Dovol Mi používat tě tímto způsobem. Teď bys neměla být bezradná. To všechno dělám pro Svou Slávu .... chci, abys ty i ostatní jednoho dne sdíleli se Mnou Mou Slávu .... tak zůstaň v Mé Lásce, dítě Mého Světla.

Pane, děkuji Ti, že jsi mě pozval do Své otčiny.

Zalíbilo se Mi mít tě v krajině, kde jsem byl předtím. Myslím, že víš, co hlavně chci od tebe .... ano, Vassulo, chci, abys Mi přiváděla duše, aby je oživil Můj Dech! Pohlaď Mě svou láskou, potěš Můj smutek, Mou bolest, Mé probodené Srdce, pojď ke Mně a osuš Mé Krvavé Slzy.

Dcero? Modli se blízko Mého Srdce a šeptej Mi své modlitby. Završím v tobě mocně Své plány, vždyť jsi Mi řekla své "ano". Zádám od tebe jedině lásku, poslušnost a teď tvé srdce. Ic.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message