DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jdi k suchým kostem

1. března 1993

"Pane,
když ke mně přišla Tvá slova, hltala jsem je.
Tvé slovo je mým potěšením
a radostí mého srdce,
protože jsem byla povolána ve Tvém Jménu,
Hospodine, Bože Všemohoucí."1

Mé oči bděly, ale neviděla jsem Tebe,
ani Tvou Nádheru, ani Tvou Slávu.
Najednou, v nejhlubších hlubinách mé temnoty, zazářilo Světlo!
Zírala jsem překvapená a ohromená Jeho jasem,
a duch letargie, který ovládal mou duši, mizel,
přemožený Tvým Duchem.

Viděla jsem Tě tu stát, mlčky ....
a jako bych Tě znala, Milovaný.
Pak Tvé Rty promluvily, dostala jsem Jméno
a v okamžiku ožila paměť mé duše.
Spadl mi závoj z očí
a má duše se ocitla v Otcově Náručí.
Ó Bože! Jak jsi mi Drahý!

Jsem Svatý.

Řekl jsem: budu tě čistit a dám ti nové srdce a vložím do tebe nového ducha. Odstraním ze tvé duše ducha netečnosti a vložím do tebe Svého Ducha. Toho dne jsem přísahal, že tě učiním Svou. Přísahal jsem, že tě uzdravím a jako strom poneseš ovoce pro Můj lid. Přísahal jsem, že nasytím vyhladovělé a každá ústa. Ano! Přísahal jsem, že k tobě přijdu a obrátím se k tobě, abych tě vzdělával a ve tvé Nicotnosti rozséval Svou Slávu.

A teď jsem se Já, Bůh, zmocnil tvé duše navždycky. Tak prorokuj beze strachu. Jdi k suchým kostem a Já jim dám maso, dám jim dech, aby Mě chválily a oslavovaly. Ano, dechnu na mrtvé, aby žili a křičeli: "Kdo je jako Bůh?" Připomenu jim, že nenajdou větší lásku, než jakou má jejich Tvůrce.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message