DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé milosrdenství je veliké, ale stejně veliká je i Má přísnost

19. února 1993

pokoj, Má milovaná; jsi se Mnou jedno?

Učiň mého ducha jedno se Svým Duchem.
Jen Ty to můžeš udělat, Pane.

Učiň mého ducha jedno se Svým Duchem. Jen Ty to můžeš udělat, Pane.

jsem rád, že si uvědomuješ svou nicotnost a to, že beze Mě nemůžeš nic dělat; opři se o Mě a Já přitáhnu tvou duši k Sobě; Láska je ti nablízku a Můj Duch je nad tebou; dovol Mi pokračovat ve včerejším Poselství;

slyš Mě: řekni jim, že u Mě je milosrdenství i hněv, jsem Mocný v odpouštění, a stejně tak, když vylévám Svůj hněv; Mé milosrdenství je veliké, ale stejně velká je i Má přísnost;

(Bůh mě žádal, abych opsala pasáž z knihy Sírachovec 16,11-12.)

vidíš, dcero, už brzy odhalím i Svou Spravedlnost; Můj Plán je vymezený v čase; Má Milosrdná navštívení, skrze něž vás volám, mají též svůj vymezený čas; jakmile skončí čas Milosti, ukážu všem, dobrým i zlým, že Má přísnost je stejně velká jako Mé Milosrdenství, že Můj hněv je stejně velký jako Mé odpuštění; všechny události, které jsem předpověděl, nyní brzy nastanou - nic z toho nemůže být zrušeno;

mluvil jsem k vám o Odpadlictví, o Odpadlictví, které spoutalo1 ruce Mých nejlepších přátel, odzbrojilo je svou rychlostí a svým rozsahem; což jsem neřekl, že kardinálové budou odporovat kardinálům a biskupové budou proti biskupům a že mnozí jdou cestou zkázy? svým neustálým zápolením oslabili Mou Církev; dnes bují tento duch vzpoury na Mém Svatém Místě;

pamatuješ si na vizi, kterou jsem ti dal o zmiji, která se plazí kolem Nejsvětější Svátosti oltářní? neodhalil jsem ti, kolik z nich oponuje Mému papeži?2 a jak ho odstrkují?3 už jsem ti dal přesný obraz Vzpoury uvnitř Mé Církve;4

Má věrná přítelkyně, dovol Mi tady přestat; budeme pokračovat později; zůstaň Mi nablízku a těš Mě;


1 Tzn., že byli bezmocní.
2 Papež Jan Pavel II.
3 Předcházející poselství.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message