DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pracuj ze všech sil, ale pamatuj, abys nezanedbávala lepší úděl

2. února 1993

(Volala jsem Pána, ale nemohla jsem Ho slyšet. To mě rozesmutnilo. Najednou bylo ticho prolomeno zvukem Jeho kroků1 a On ke mně vyčítavě mluvil.)

Můj Duch je nad tebou. Dnem i nocí jsem na tebe čekal!2 Zachovávej Má pravidla! Proč bráníš našim setkáním? Teď říkáš "jak dlouho to bude trvat"3 když uteklo pouhých pár minut, zatímco Já už na tebe čekám několik dní! Kdy s tebou budu moci být spokojený? Říkáš, že tvou radostí je být Mi nablízku. Jsi úplně ubohá! Mrňavé stvoření, nezapomínej, kdo tě drží na nohou. Zacházel jsem s tebou laskavě a držel jsem tě, vysvětli Mi svou absenci!

Dej chudým a nuzným další šanci!
Nemám na světě žádnou jinou radost než Tvou Přítomnost!

Pak si zvol být se Mnou. Volal jsem tě do Svého Srdce, nevolal jsem tě k úřadování.

Ale kdo udělá tu práci?

Nepřiznala jsi svou vinu!4

Ano, zhřešila jsem, nedodržela jsem Tvá pravidla.

A protože jsi Mi nebyla věrná, řekni to!

A protože jsem Ti nebyla věrná.

Říkej:

Budu velebit svého Pána
a má duše bude žít
jen pro Něho,
budu sloužit jen Jemu
a mé rty budou
zpívat jen pro Něho,
mé srdce si bude všímat jedině Jeho
a mé srdce teď bude
bít pro Něho jediného.
Amen.5

Může Mě prach velebit? Může Mi vzdávat chvály? Ne, pokud Můj Svatý Duch nežije uvnitř tohoto prachu. Beze Mne jsi nic, světlo tvých očí pochází z Mého Světla. Budu tě učit poslouchat Mě, protože tě srovnám se zemí. Jak jinak bych byl viděn? Chci, abys pokročila ke svatosti. Všechny Mé plány budou korunovány úspěchem, tak Mi neodpírej setkání s tebou. Pracuj co můžeš, ale dbej na to, abys nezanedbávala to nejlepší.

Spolehni se na Mne, podpořím tě a posílím. Modli se. My, nás?


1 obrazně
2 po tři dny jsem k Němu nešla tímto způsobem
3 Jeho nepřítomnost a Jeho mlčení
4 Pán byl přísnější než kdy předtím
5 opakovala jsem to po Něm


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message