DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jestli tě svět nenávidí, je to pro tvou lásku ke Mně
Modli se za ty, kdo kují neuvěřitelné pikle proti Mému Svatému Duchu

10. listopadu 1992

Pokoj s tebou. Dnešní země jsou úplně pošpiněné a mají všechno, kromě Mne.

Co se světu zdá správné, je hrozné v Mých Očích a je už Mnou odsouzené. Když tě svět nenávidí, je to proto, že Mě miluješ. Ať je tvé svědectví platné v Mých Očích a říkám ti, tvé svědectví bude platné, jedině kdybys byla ochotná úplně se obětovat pro spásu duší a ukázat svou lásku tím, že položíš život za své přátele i za ty, které nazýváš svými nepřáteli, abys nemusela cítit hanbu, až přijde Můj Den.

Já Sám ti dám Svou Sílu. Mezitím pokračuj v práci, kterou jsem ti dal a křič radostí. Raduj se, protože Svou Silou prorazím jejich zeď a všechno, co bylo před vámi skryté, vyjde na světlo. Vaše oči uvidí, jak před vámi lezou všelijaká zvířata a hadi. Ale nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, pravím vám, nemohou zabít duši. Bojte se spíše toho, kdo může tělo i duši zničit v pekle! Kráčejte v Mých Stopách a nestarejte se o chválu či slávu.

Jestli vás má svět za podvodníky, vězte, že jste praví, protože prvním, koho svět považoval za podvodníka, jsem byl Já. Milujte a odpouštějte! Modlete se za ty, kdo spřádají neuvěřitelné úklady proti Mému Svatému Duchu a nesuďte je, aby to, co je pro ně osudné, se nestalo osudným i pro vás. Přenechte Mně jejich nápravu. Ať všechno, co děláte, je zasazeno v lásce. Budu se o vás starat a naplňovat vás útěchou. Nakonec budou vyjmuty všechny trny z Mého Těla. Láska zvítězí.

15. listopadu 1992

"Kéž by bylo dobře zváženo mé hoře a mé neštěstí na vážky přiloženo! Věru, těžší je než mořský písek, že se mi až slova pletou!"1

Chvěji se hrůzou při pomyšlení, že bych se mohla mýlit!
Objevím se poskvrněná ve Tvé Přítomnosti, můj Bože?
A přesto jsem v Tobě zapustila kořeny,
viděla jsem Tě tu stát, mlčky,
s nataženou Rukou, jako člověk, který očekává almužnu.
Pak jsem slyšela Hlas,2 který říkal mé jméno,
a má duše se ocitla v Náručí mého Otce.
Ó Bože! Jak Tě miluji!

Mé dítě, Mé dítě .... jak tě Já, Pán, miluji! Miluji tě k slzám .... přestaň naslouchat zlému, který se snaží zničit všechny dobré věci, které jsem ti dal.

Měj víru v Mou Lásku, nikdy tě neopustím3 .... nikdy4 .... proto měj Můj Pokoj, ten Pokoj, který jsem ti dal, a pamatuj si, Mé dítě, že větší lásku, než je Má, nikdy nepotkáš .... ach, Mé dítě, drž se lemu Mého roucha. Jsem tu s tebou.


2 Hlas Otce
3 tato slova řekl skoro šeptem
4 zašeptal toto slovo


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message