DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluj Mě a těš toto Srdce tak nemilované a tak strašlivě nepochopené
Udělal jsem tě hrozbou pro Své nepřátele

6. října 1992

Pane,
když Tvé slovo přišlo ke mně, pozřela jsem je.
Dal jsi mi tuto nebeskou manu, abys mě zachoval naživu,
a každé Slovo, které vyslovíš, je mou rozkoší
a zachraňujícím důkazem Tvé Lásky.
Tvé Slovo je radostí mé duše,
pohárem mé útěchy a nadšením mého srdce.

Svět nezdědil nic víc než Klamnost,
ale Slovo Tvých Úst
vyděsilo svět a všechno, co je v něm.
Vzpomínáš, jak jsem stála před Tvou Přítomností nezákonná a nahá?
A přesto, místo abys na mě svolal pohromu
pro mé děsné a zavrženíhodné chování,
Tvá slova pronikla vrstvou těchto těžkých mraků
a jako král, který dobývá město, tak ses zmocnil i mne
a vložil jsi do mne Svůj slavný Trůn.

V mé vyprahlé pustině jsi dal vytrysknout
Svému Prameni živé Vody,
ukázal jsi mi Svou přízeň, a že od té chvíle
mi bude dovoleno kráčet s JÁ JSEM.

Ano, dcero, nikdy jsem ti nekázal hřešit, uvědom si, kdo s tebou mluví a v čí jsi přítomnosti! Ukázal jsem ti a vám všem Své Srdce. Přicházím vykořenit, co zasel svět. Jeden klam přes druhý, žeň Falše! Smrt se plazí pod vašimi dveřmi a v tichosti si zjednává cestu do vašeho pokoje,1 dělá z Mých vroucně milovaných mrtvoly, pohozené jako klasy, které ženci zanechali, nikdo už je nesbírá.

Mé Tělo je denně bičováno hříchy tohoto světa, Má malá vyslankyně, a tvůj Pán, který k tobě teď mluví, ti říká: žízním po lásce. Miluj Mě a utěšuj toto Srdce, tak nemilované a tak strašně nepochopené! Modli se za hříšníky ....

Pane, náš Pastýři,
přijď a shromáždi Své beránky
jednoho po druhém ve Svém Náručí,
drž je blízko Svého Svatého Srdce.
Každé tělo je slabé, můj Pane, a Ty to víš,
a přesto je mezi nimi řada dobrých lidí.

Vassulo, nikdo není dobrý, jenom Bůh ....

Pak tedy je dost šlechetných duší,
jejichž dobré dílo by nemělo být zapomenuto.
Vím, že nikdo Tě nemůže oslavit tak, jak si zasloužíš,
ale pro naši slabost a ve Své Lásce
neuspíšíš Svůj Návrat, ó Veliký,
a neobnovíš zdi Své Svatyně?

Bude znovu postavena!2

Dítě, Mně tak milé, udělal jsem tě hrozbou Svých nepřátel, tito sadaři dokončili svou sadbu a budou sklízet a jíst své vlastní plody ....3 mluv!

Ach, Pane,
udělal jsi nebe a zemi,
s radostí a velikou silou
šťastně jsi nás stvořil
a miloval nás věčnou láskou.
Dej i Svým nepřátelům zatoužit po Tvé Lásce.
Zasviť do každého srdce
a obrať KAŽDÉ kamenné srdce k Sobě ....

I na ně vyleji Svého Ducha, Má Vassulo. Z rebela se stane oddaný služebník, dychtící Mi sloužit, dychtivý Mě ctít. Rozestřu Svou Svatost do každého srdce a také je budu sytit Svou sladkou Manou.

Pojď, žij svatě, protože Já jsem Svatý. My, nás?

Ano, můj Pane, my, nás ....


1 pochopila jsem, že pokoj znamená duši
2 Bůh vyslovil tato slova velmi majestátně
3 zaváhala jsem a On zmlkl


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message