DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přijdu k vám náhle, ve sloupu planoucího ohně!

29. září 1992

Pane, naše éra se provinila těžkým rouháním a ach, Pane ....

Řekni to!

Doopravdy nevidím ani malý záblesk JEDNOTY!

Ano?

Možná, když jsi říkal, Pane, 'brzy', že to nebylo 'brzy', ale Tvé! To Tvé znamená velmi DLOUHO, velmi dlouhé čekání!

Přijdu na vás náhle, ve sloupu planoucího Ohně! Ohně, který změní tvářnost této země ....

Pojď, odvahu, Mé dítě. Žehnám každému tvému kroku. Je-li svět proti tobě, je to proto, že jsi viděla Mou Slávu. Je to proto, že jsem stoloval vedle tebe, je to proto, že jsem vstoupil do tvého domu, aby bylo znovu oslaveno Mé Jméno ....

Což nemám právo být štědrý? Káráš Mě proto, že jsem štědrý ke tvé duši? Nedohodli jsme se, že Mi dovolíš dělat s tebou, co se Mi zlíbí? Pojď, jsi slabá, obětuj Mi svou slabost a svou ubohost.

Ach, ještě jedno, pokud pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo, ale, Má Vassulo, když zemře, přinese bohatou úrodu .... jsi Má adoptivní dcera, chápej, co míním. Ať se tvé myšlenky, tvá přání, všechno podobá Mým! Tak vezmi svůj kříž a následuj Mě.

Miluji tě k šílenství. Proto miluj Můj Kříž také k zešílení, miluj Mě k zešílení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message