DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Když hospodáře nazvali Belzebubem, tím spíše jeho čeleď!

11. září 1992

Pokoj s tebou.

Dcero, dnes od tebe žádám toto:

- déle si odpírej jídlo.
- odpočiň si, když musíš, a nečekej se svým růžencem, až bude půlnoc!
- jdi častěji ke zpovědi. Neříkej ano, když to pak neuděláš. Je lepší říci, "budu se snažit líbit se Ti, Pane"!

Tvůj Král si je vědom tvých možností, hloubky tvé ubohosti a tvé strašlivé slabosti. Žačko, tvůj Učitel ti neodepře Své Světlo, dá ti dost Světla k růstu a ke sledování šlépějí Učitele, a co čekalo Učitele, bude čekat i žačku. Což jsem neřekl, "žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho čeleď?"1 Když si i Moji vlastní příbuzní mysleli, že jsem Pomatený,2 co uslyšíš od svých přátel? Pojď, obejmi Můj Kříž a uč se od svého Mistra.

Má Duše se raduje pokaždé, když slyším tvou modlitbu.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message