DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kde je neshoda, přinášej pokoj a lásku

22. srpna 1992

(Ke skupině na Rhodosu)

Pane?

Já Jsem. Žádám od vás jen pokoj.

Kde je neshoda, přinášejte pokoj a lásku. Kde je zmatek, proste o Mé Světlo. Proste a dám vám! Respektujte jeden druhého a nedopusťte, aby se vaše srdce zatvrdila. Neposkytujte půdu Satanovi. Buďte klidní a obětujte Mi své modlitby. Kolik modliteb slyším? Modlete se a postěte se, ať zlý prchne.

Modlete se víc. Zůstaňte ve Mně a buďte na Mně závislí jako děti. Modlete se, modlete se srdcem.

Mé Cesty nejsou vašimi cestami, proto nepodléhejte své vlastní mysli. Málo víte, jak postupuji. Rozsévejte všude, a kde můžete. Znám vaše možnosti a vím, kam vás posílám. Blahoslavení jste, když vás pomlouvají a vysmívají se vám kvůli Mně. Říkám vám, nebudete přeslechnuti, když budete volat Mé Jméno. Pokoj, modlete se a opřete se o Mě.

Ekklesia ožije!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message