DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duch pomazal tato Poselství
Neobviňuj pyšné, modli se za ně

9. srpna 1992

(Rhodos, Řecko)

(Po sprše pronásledování a pomluv, které následovaly po mém vystoupení v televizi. Během programu došlo k mnoha konverzím a mnozí lidé začali litovat svých hříchů. Ale jeden mnich, který pronásleduje Pánova poselství, pak zapálil oheň.)

Vassulo, Mé Volání probudilo mnoho mrtvých srdcí;

budu mluvit kvůli všem těm, kdo tě obklopují; zůstaň ve Mně víc než předtím a neboj se; tolik jsem ti toho napsal o Své Lásce; kdo Mi zachovává věrnost, nebude vyvrácen bouřemi, ale kdo se dá přemoci světem, ztratí Mé Srdce; Duch pomazal tato Poselství a Duch je Pravda, proto nikdo nebude s to odporovat Pravdě; urovnal jsem ti stezku, proto se modli, abys hlásala Má Poselství tak jasně, jak je třeba;

vezmi Mě za Ruku a kráčej se Mnou; nejdražší duše, Já Jsem je tvůj Svatý Průvodce; jediné, co ti teď chci říci, je: odvahu, buď požehnána a buď jedno se Mnou; modli se ve svém soužení; všichni svatí jsou s tebou; my, společně? pojď;

(Později:)

Ó, Pane! Vyslyš mou modlitbu,
popřej mi sluchu, když volám o pomoc,
nezůstávej hluchý k mému pláči.1

Víru, Mé dítě, měj víru ve Mě a důvěřuj Mi; nikdy nesmíš být smutná, když jsi pronásledována; jak dlouho ti bude trvat, než Mě pochopíš? pochop, Já Jsem tě vede, a je o Mně známo, že jsem sesadil krále a celá království, když se stala překážkou na Mé cestě; povýšil jsem ponížené a přemohl zpupné; pojď, neobviňuj pyšné, modli se za ně;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message