DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvůj Bůh přichází

17. června 1992

Hospodine, můj Bože,
který jsi tak něžný a tak blízko mně,
slyš utrpení Toho,
který je Radostí Tvé Duše:
Ježíše Krista, Tvého Syna.
Všechny brány Církve jsou opuštěné
a její kněží naříkají nad jejím zpustošením.
Město, které bylo kdysi přeplněné věrnými,
je osamělé, jako by náhle ovdovělo.
Tvé chrámy1 hynou jeden za druhým,
jak hledají pokrm, aby zůstaly naživu,
ale místo vůně vdechují Satanův kouř.
Kde jsou panství připomínající zahradu?
Kde jsou kvetoucí vinice,
které kdysi vydávaly vůni?
Proč jsou zbořeny tvé oltáře?2

Pokoj, Mé dítě, pokoj .... slyš Mne: Velký Den je vám blízko, blíž než si myslíte. Oltáři, řekni všem, že ukážu Svou Slávu a všechno proniknu Svou Svatostí. Bez výhrad vyleji Svého Ducha na všechno lidstvo. Vaše oči ještě nic neviděly a vaše uši nic neslyšely.

Dnes jsou vaše srdce nemocná a vaše oči zakalené, protože žijete v temnotě a opuštěnosti a Nepřítel se potuluje kolem.

Já, Pán, rozmnožím vize vašich mladých a mnoho, mnohem víc z vašich synů a dcer bude prorokovat, víc než teď. Vynahradím léta vaší vyprahlosti, která vás vedla k odpadu. Bez výhrad sešlu Svého Ducha, aby ovládl Mé panství a Svým Prstem znovu postavím Své zbořené oltáře. A přijdu ke Svým vinicím, které teď se zvadlými listy vypadají jako zahrada bez vody, a zavlažím je Svým Duchem. Odstraním trní a ostružiní, které je dusí, a Mé vinohrady ponesou plody. Udělám všechny tyto věci, abych vás zachránil. Učiním znamení na nebi i na zemi jako nikdy předtím. Rozmnožím vize. Dám povstat více prorokům. Pak pošlu Své anděly, aby vás vedli, a Svatý bude žít uprostřed vás.

Moji lidé jsou zmožení svou nevěrností. Odmítli dary Mého Ducha, protože důvěřovali svému duchu, ne Mému, dělali smlouvy se svým rozumem. Ale teď přišla hodina, hodina Mého Svatého Ducha, aby oslavil Tělo Mého Syna. Pojď, Vassulo, chci tě žárlivou, chci, abys Mě milovala. Tak, Mé dítě, vštípím ti nadšení a několik kapek Své horoucí Lásky, abych tě oživil Svým Plamenem.


1 my jsme Božími chrámy
2 Tyto tři otázky se týkají duše. Panství, vinice, oltáře, to jsou naše duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message