DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď ničím, dovol Mi být vším

26. dubna 1987

dovol, abych ti řekl, milovaná, že jsem
měl Svůj plán hotový dříve, než ses
62 Opravdový život v Bohu Sešit 10
narodila; vždy budeme pracovat
společně; chtěla bys?

dovol, abych ti řekl, milovaná, že jsem měl Svůj plán hotový dříve, než ses narodila; vždy budeme pracovat společně; chtěla bys?

Chci, pokud mě přijímáš i s mojí neschopností, můj Bože..

miluji tě; Vassulo, pomohu ti;

minulý týden tě ďábel napadal a trýznil; přesto jsem s tebou napsal každé slovo, které jsem chtěl; chránil jsem tě;

Myslíš tehdy, když mě ďábel proklínal?

ano, zatímco tě hanebně proklínal, Já jsem ti žehnal; chránil jsem tě;

(Později:)

dovol Mi říct ti, Vassulo, že čím méně je tebe, tím více bude Mě; dovol Mi v tobě jednat a konat v tobě Mou vůli; buď ničím; připadej si jako nic a dovol Mi být vším, aby tak Mé slovo proniklo až na konec země a Má Díla Pokoje a Lásky přitáhla každé srdce;

dovol Mi připomínat ti tvou ubohost, aby ti tato připomínka zabránila stát se pyšnou kvůli všem těm milostem, které jsem ti dal; buď Mým čistým oltářem... rybářko lidí, rozhoď Mou Síť Pokoje a Lásky všude po světě, pak Ji vytáhni a dej Mi radovat se z Jejího úlovku! když jsem byl v těle na zemi, učil jsem malou skupinku mužů, jak se stát rybáři lidí; nechal jsem je ve světě hlásat Mé Slovo celému lidstvu; Já, Pán Ježíš, tě budu vyučovat a ukazovat ti, jak se to dělá;

(Co mám říci? Jak bych mohla udělat cokoliv, jedná-li se o takové poslání? Cítím, že mě každým dnem poselství tíží víc a víc. Chtěla bych Boha potěšit, ale jak? Před sebou vidím jen vysokou horu a na sobě tíhu poselství.)

nesu Svůj Kříž spolu s tebou; je skutečně těžký, ale nevzdávej se; Já, Pán, ti pomáhám; zůstaň blízko Mě, neopustím tě;

Přesto, je toho tak moc.

(Ježíš mě povzbuzuje, abych pokračovala.)

Vassulo, což jsem ti až dodnes nepomáhal? tak proč bych tě teď měl opustit? úplně se o Mě opři; důvěřuj Mi; to, co jsem začal a požehnal, také dokončím;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message