DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto jsou poslední dny Mé Slitovnosti
Můj Kříž tě povede ke svatosti a na tvé místo v Nebi

28. května 1992

(Detroit, Michigan)

Vassulo, ať ti nikdo neodejme odměnu, kterou jsem ti dal. Já Jsem je před tebou.

Modli se za pyšné, kteří soudí Má Díla.Není v nich lásky ke Mně. Dcero, oslavuj Mě hlásáním Mých Poselství ve všech těchto shromážděních. Zbývá už velmi málo času. Toto jsou poslední dny Mé Slitovnosti, proto zůstaňte vzhůru, zůstaňte bdělí. Nedávejte příležitost Satanovi. Nedovolte svému duchu předčasně odsuzovat. Zbavte se kousavé kritičnosti, abyste v Den Soudu nebyli souzeni.

Já jsem Světlo světa. Buďte připraveni, protože dnes mohu kdykoli přijít do vašeho domu. Brzy sestoupím dolů z nebes, ze Svého Královského Trůnu, do vaší hrozivé noci, děťátka. Buďte v Pokoji, dávám vám Svůj Pokoj. Buďte trpěliví jen ještě malou chvíli a dál Mě oslavujte svou láskou. Miluji vás všechny z celého Svého Srdce, miluji vás.

Všichni jste Má setba. Žehnám vám a na vašich čelech vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky.

29. května 1992

(Detroit, Michigan)

Ježíši?

Já Jsem. Otevři své srdce a přijmi Mě.

Řekni Mým lidem, že k nim brzy přijdu. V ten den každý obyvatel tohoto světa pozná, že Já Jsem, který Jsem. Modli se za ty, kteří mají námitky vůči tomu, co učíš. Modli se a nedovol svému srdci, aby je odsuzovalo. Měj víru ve Mne a důvěřuj Mi. Láska je blízko tebe. Oslavuj Mě obnovováním míru tam, kde je neshoda, lásky, kde je nenávist. Napodobuj Mě, svého Pána, v tomto čase temnoty. Obejmi Můj Kříž. Můj Kříž tě povede ke svatosti a na tvé místo v Nebi.

Láska tě obejme.


1 Ježíš mluví o opozici, která se objevila v Detroitu. Jistá skupinka lidí mě obvinila, že patřím k sektě New Age. Přišli na každé mé shromáždění, aby je bojkotovali, rozdávali všem letáky s článkem proti mně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message