DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Hymnus Lásky vzroste v řeku a tato řeka se rozroste v moře lásky

15. května 1992

Byl jsi to Ty, Pane,
kdo mě dal pravé poučení 
o mnoha ze Svých Tajemstvích,
vždyť Ty Sám jsi se o mne staral
a vedeš mě k Moudrosti.
Tvá Moudrost způsobila mé důvěrné přátelství s Tebou.
"Kéž mi dá Bůh mluvit uvážlivě
a smýšlet podle toho, co mi bylo dáno."1

Já, Hospodin, tě miluji. Zůstaň v Mé blízkosti. Zůstaň blízko Mne a kráčej se svým Otcem.

Opakuj po Mně tuto modlitbu:

Ó Věčný Otče,
Autore Hymnu Lásky,
Králi od počátku,
povstal jsi, Bože, abys něco řekl
všem obyvatelům země.

Věrný velikosti Svého Slitování
a Svého Jména
jsi nás zasypával požehnáním.

Přes vlny moře a přes celou zemi
se rozprostřela Tvá vůně.

Mocný Bože,
ještě nikdy nebylo
tolik milých věcí v našem pokolení.
Původci Hymnu Lásky,
Tvá Díla jsou skvostně ozdobená,
velkolepá, jsou rozkoší
oku i srdci.

Chci Tě velebit, Věčný Otče, po celý svůj život
a zpívat Ti, můj Bože, dokud budu žít.
Amen.

A říkám ti: rozšiřuj se Mnou Můj Hymnus Lásky, ruku v ruce. Maličká, kráčej se Mnou, to Mě potěší. V příštích dnech chci zavodnit Své květinové záhony. Čekej, Mé dítě, a uvidíš Mou Slávu. Můj Chorál Lásky se rozroste v řeku a z této řeky se stane moře Lásky.

"Dám zazářit kázni,
pak vyleji učení jako proroctví,
jako odkaz příštím generacím."2

Ano, toto pravím, Já, Stvořitel nebe i země. A věz, že brzy se splní celý Můj záměr. Město za městem3 bude Mnou obydleno a znovu zbudováno.4 Pozvednu vaše ruiny a obnovím Své oltáře5 jeden za druhým. Klatba bude sňata, pak bude celé lidstvo zasvěceno Mému Svatému Srdci a Neposkvrněnému Srdci tvé Matky.

Ekklesia oživne.


3 to znamená jedna duše za druhou
4 to znamená obrácení
5 věrné, kteří byli pronásledováni a zraněni


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message