DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Hymnus Lásky vzroste v řeku a tato řeka se rozroste v moře lásky

15. května 1992

Byl jsi to Ty, Pane,
kdo mě pravdivě poučil o mnoha
ze Svých Tajemství,
neboť ses mě Sám ujal
a jsi mým průvodcem Moudrosti.
Byla to Tvá Moudrost,
která mě uvedla
do důvěrného přátelství s Tebou.
„Ať mi Bůh dá,
abych o ní mluvil podle Jeho přání
a pojal myšlenky
hodné přijatých darů.“1

Já, Jahve, tě miluji. Zůstaň Mi nablízku. Zůstaň blízko Mě a kráčej se svým Otcem.

Opakuj po Mně tuto modlitbu: 

Ó Věčný Otče,
Autore Hymnu Lásky,
Králi od počátku,
povstal jsi, Bože, abys něco řekl
všem obyvatelům země.

Věrný velikosti
Svého Slitování a Svého Jména
jsi nás zasypával požehnáním.
Nad vlnami moří
a nad celou zemí
se rozprostřela Tvá vůně. 

Mocný Bože,
ještě nikdy nebylo
tolik krásných věcí
v našem pokolení.
Původci Hymnu Lásky,
Tvá Díla
jsou skvostně zdobená,
velkolepá a potěšením oku i srdci. 

Chci Tě velebit, Věčný Otče,
po celý svůj život
a zpívat Ti, můj Bože,
dokud budu žít.
-Amen-

A říkám ti: Rozšiřuj se Mnou Můj Hymnus Lásky, ruku v ruce. Maličká, kráčej se Mnou, to Mě těší. V nadcházejících dnech chci zavlažit Své květinové záhony. Počkej, Mé dítě, a uvidíš Mou Slávu. Můj Chorál Lásky se rozroste v řeku a z této řeky se stane moře Lásky.

„Dám zazářit kázni. Budu rozlévat ponaučení jako proroctví a předám je budoucím pokolením.“2

Ano, toto pravím, Já, Stvořitel nebe i země. A věz, že brzy se splní celý Můj záměr. Město za městem3 Mnou bude obydleno a znovu zbudováno.4 Pozvednu vaše ruiny a obnovím Své oltáře5 jeden za druhým. Až bude klatba sňata, bude celé lidstvo zasvěceno Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci tvé Matky.

Ekklesia ožije.


3 Tzn.: jedna duše za druhou.
4 Tzn.: obrácení.
5 Tzn.: věrné, kteří byli pronásledováni a zraněni.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message