DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo Mě hledají s horlivostí, Mě najdou

23. dubna 1992

Můj Bože, racionalismus, modernismus,
sekty a ateismus
útočí na Tvou Slávu.
Znesvětili Tvůj Svatý Chrám
a pošpinili Tvé Svaté Jméno.
Z Tvé Svatyně udělali hromadu trosek.
Na jejich cestě leží mrtvoly Tvých dětí,
kořist pro supy.
Jak dlouho ještě budeš pryč, Pane?
Ještě dlouho?

PASTÝŘI!
Kde jsi?
Odpadlictví požírá Tvé ovce
a racionalismus pobíjí Tvé stádo.
Zasáhni jemně a rychle,
už to sotva může být horší.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
pro čest Svého Svatého Jména.
Jsme Tvůj lid, nebo ne?
Stádo, které paseš.

Pastýři?
Jak dlouho ještě, Pastýři?
Proč zadržuješ Své kroky?
Ó projdi se napříč těmito
nekonečnými troskami:
Odpadlictví zuří tam,
kde kdysi bylo Tvé Srdce,
chce zničit všechno,
co vyšlo z Tvých Rukou.

Můj Pastýři,
hlasitě k Tobě volám,
dochází nám síla,
tak mi řekni, jak dlouho ještě
budeme muset čekat?
Přišel čas, aby ses nad námi slitoval,
slyš naše vzdechy,
ať naše volání pronikne k Tobě!

Duše! Já, váš Pastýř, jsem se sklonil dolů z výšin Svého Příbytku, pohlédl jsem z nebe na zemi, abych slyšel vzdechy Svých beránků a zachránil ty, kdo měli zemřít krutou smrtí. Jako se

Mé Slovo

stalo lampou tvým nohám, světlem na tvé stezce, tak rozšířím Své Slovo v každém národě. Všechny vás zahrnu Svým Transcendentním Světlem, abyste kráčeli bez zábran a abyste, když běžíte, nezakopli.

Miluji ty, kdo milují Mě, ti, kdo Mě horlivě hledají, Mě najdou! Dal jsem vám Své Srdce, abyste Je milovali: Proto Mě milujte, a budu ve vás konat velké věci.

- Maličká, Můj Návrat je blíž, než si myslíš. Přicházím, Má Vassulo, abych kraloval v každém srdci. Naslouchal jsem ti. Nedovol svému srdci strachovat se nebo se trápit, protože nic nepřijde mezi tebe a Mě. Prosím tě, Má milovaná a Má nevěsto, měj stálost a víru, abys ve Mně rostla.

Žehnám ti, žij ve Mně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message