DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má slova k tobě jsou Duch a jsou Život

18. dubna 1992

Klam a útisk plní jejich ústa,
zášť a nespravedlnost mají pod jazykem.
Číhají v rákosí, aby zabili nevinného
tam, kde to nikdo neuvidí.1

Můj chudý a ubohý nástroji, rosť v Mé Lásce. Já jsem Ten, který tě adoptoval, proto zůstávej v Mé Lásce a rosť v Mé Lásce. Budeš jíst z Mých Bohatství, abys Mě odhalila a oslavila. Požehnaná Mé Duše, piš:

Tam, kde je nedůvěra a rozumářství, tam jsou i hádky a neshody. Tento druh lidí duševně žije v temnotě a Díla Ducha jsou mu cizí. Dcero, oni ještě nepoznali Mou Krásu ....

Zvolil jsem tvé srdce, Mé dítě, aby se stalo Mým vývěsním štítem, na který napíši Svou Píseň Lásky pro všechny Své děti. Udělal jsem z tebe Hymnus Lásky. Má slova nejsou jen natištěná. Má slova k vám jsou živá a jsou Duch. Dal jsem vám zdravé učení.

Netrap se kvůli těm, kdo k tobě přicházejí s nekonečnými argumenty posedlí dotazováním. Tito lidé jsou kořistí Pokušitele a dávají mu příležitost, aby je polapil do pasti. Vlož ruce na tyto lidi a žehnej jim: "Ve Jménu Otce a Syna a Svatého Ducha." Budeš Mě ctít a oslavovat.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message