DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dal jsem ti Dar Své Lásky

březen 1992

(Dnes ráno mě mohl Satan snadno zabít. Když jsem utírala prach na skleněné polici s ikonami a náboženskými předměty, police spadla a rozbila i polici pod ní. Viděla jsem, jak kolem mě padají velké ostré střepy po celém pokoji až do vstupní haly. Když to přestalo, potichu jsem čekala, odkud mi začne téct krev, ale neměla jsem na sobě jediné zranění, ani maličký šrám. Normálně bych musela být pořezaná od hlavy až k patě.)

(Později:)

Má Vassulo, dej se ode Mě vést krok za krokem; zůstaň malá, Má květino, a opři se o svého Spasitele;

miluji tě, dítě; Satan se zoufale snaží vztáhnout na tebe ruku a zmrzačit tě;1 nejenže využívá lidí, aby proti tobě shromažďoval falešná obvinění, ale ve své zuřivosti používá dokonce i přírodních zákonů, aby je obrátil proti tobě; ale Já jsem tvůj Oddaný Strážce a tvá Záštita, proto se neboj; Mé Oči na tobě stále spočívají; vždy se schovej do Mého Nejsvětějšího Srdce; pojď, budeme dál usilovat o záchranu duší;

budu tě provázet, milovaná, po celé zemi a kdekoliv projdu, zanechám za Sebou stopu nejjemnějších vůní; budu šířit Svou vůni myrhy od jedné duše ke druhé, abych uchvátil jejich srdce; potěš svého Spasitele, květino, a dovol Mi pokročit ve způsobu, jak tě používám; nezlomím tě, ani ti nebudu brát tvou svobodu; ponechej své srdce v zajetí Mé Lásky, aniž bych se ti kdy omrzel; Já jsem tvůj Milovaný Společník, který ti dal Poklad:

dal jsem ti
Dar Své Lásky;

dám ti Svou Sílu a Svou Trpělivost; květino, Můj Duch na tobě spočívá, aby tě vedl a připomínal ti Má Učení, proto buď velkorysá a obětuj svůj čas pro zúrodnění této země; měj ke Mně vždy úctu; nejsem tvá jediná Láska? nejsem Král Králů? tvrdě se Mnou pracuj a navzdory tomu, co si myslíš, většina tvého usilování není marná; Má Síla dodává tvému snažení Božství, které tak dosahuje svého cíle; když ti Pokušitel našeptává a říká ti, že tvá slova jsou neúčinná, říkám ti, Mé dítě, neposlouchej ho;

budu vám všem i nadále vylévat Své Srdce a neúnavně sestupovat z Nebe, abych živil hladové, abych nasytil všechny; budu vám i nadále odhalovat Své Nejsvětější Srdce a projevovat každému Svou Něhu; kdokoli Mě bude jíst a pít, bude proměněn, aby žil

opravdový Život ve Mně, svém Bohu;

každý, kdo se ke Mně obrátí, bude spasen; stačí, abyste na Mě jednou pohlédli, a Já vás proměním;

- dcero, zůstaň tou, která nevyžaduje pozornost, která je nic; zůstaň ukrytá ve své bezmocnosti, ve své křehkosti, aby se teď Má Štědrost a Má Síla ještě více rozšířily; setba ještě není dokončena a Můj Hlas se bude brzy ozývat celým světem; dcero, jsi pro Mě velice drahocenná a miluji tě až k slzám; všechny vás takto miluji a z Nebe vám všem Mé Rty, zvlhčené Milostí, přinášejí Mé Poselství Pokoje; od Věčnosti jsem vás miloval a žehnal jsem vám, od kolébky jsem nad vámi bděl a chránil jsem vás;

vím, jak jste všichni velikým strádáním naprosto oslepli; sledujte Mě a Já vám dám Světlo; opět vám dám Život a dám vaší duši toužit po všem, co je Svaté; proto, dcero, dále hledej Mou Svatost a Mou Dokonalost; chval Mě a veleb Mě; rozsévej, když Já rozsévám, rozsévej bohatě a všude, kam tě pošlu; brzy překročíš práh této éry a vstoupíš do Věčného Míru; zatím snášej všechno, co Já podstupuji, nejsi sama; vytrvej, Mé dítě, a buď si vědoma toho, Kdo je blízko tebe a žehná ti;

Láska tě miluje;


1  Pochopila jsem to duchovně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message