DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaši kněží potřebují modlitby!

13. února 1992

Pane, je to fér omezovat nedávno vzniklou řeckou modlitební skupinu? Je to fér, že byli vyhnáni jedním knězem a rozehnáni, aby se vrátili zpět do pouště, kde předtím žili?

Vassulo, vaši kněží potřebují modlitby!!

Pane, dovolíš mu, aby vysušil celý vinohrad? Poušť jsi proměnil v Řeky a vyprahlou zemi v Prameny Vod!

Vassulo, vaši kněží potřebují modlitby!

Nasytil jsi hladovějící Svými Plody, Pane,
nasytil jsi hladové, pozvedl jsi znavené
a přinesl jsi radost ubohým a zbědovaným.
Vnesl jsi štěstí do utrpení
a nemocní byli uzdraveni Tvou Láskou
a těm, kdo zmírali žízní, jsi dal Vodu.
Neopouštěj je…

neopustím je; Má Vassulo, vaši kněží potřebují modlitby… hleď, měj víru ve Mě, ekklesia ožije; Mým hojivým balzámem je

LÁSKA;

Ale mezi mnohými z nás není láska!

vyleji Svého Ducha na celé lidstvo, roztavím nepoddajná srdce a jejich nečistoty zmizí v Mém Ohni;

Pane, dovolila bych si říct, ještě jednu věc: Tato malá modlitební skupina je nyní tímto knězem zastrašována, což jistě víš. Já sama nemám žádnou autoritu, jsem bez Tebe ztracená a bez Tvého Světla světlo, které je ve mně, vyhasíná.

tvé srdce Mi toho chce říci víc, dokonči větu, Má dcero;

...Jednoty nelze dosáhnout bez řecko-pravoslavných kněží. Jednota, tak jak si přeješ Ty, se jim nelíbí.

a přesto, Má Vassulo, mám řadu šlechetných mužů, kteří se stanou příkladem k obrácení této generace; ale měj na mysli tohoto kněze; cti Mé kněze a nabízej Mi oběti smíru a Já tě budu povzbuzovat Svou přízní;

odevzdej se Mi a dovol Mi tě tu a tam zkoušet; uzdravím všechny nevěrnosti, kterých jsem svědkem;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message