DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Modlitba: Jahve mě navštívil

16. ledna 1992

Ó, Pane, nemohu najít slova ke Tvé chvále, a přesto chci s Tebou mluvit…

pomohu ti, piš:

Jahve mě navštívil,
jako závan větru,
Jeho Duch mne pozvedl
a ukázal mi Svou Tvář,
odhalil mi Něhu, lásku a Nekonečnou Dobrotu;
poté mě zahrnul Požehnáním
a nabídl mi Manu v hojnosti,
bych se o Ni dělila se svými bratry;

kráčel se mnou v zemi zapomnění,
sklonil se mezi mrtvé,
ujal se mě mezi těmi,
kdo na Něho zapomněli,
pozvedl mě a obnovil paměť mojí duše;

Ó, Pane, Jahve,
jak vděčná Ti jsem!
kéž Tvá Sladkost, ó, Pane,
spočine na nás všech;
požehnán buď Jahve na věky věků; amen;

a teď, dcero, hrůzy noci jsou za tebou a před tebou Já Jsem; dovedu tě bezpečně Domů, zpátky tam, kam patříš;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message