DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh k vám přijde, ale nevíte jak

24. listopadu 1991

Mé dítě, jsem jediná Matka celého lidstva. Úplně každý z vás je Mým dítětem.

Svatá Matko, přijde den, kdy každý přijme tuto Pravdu?

Nakonec každá duše přijme tuto pravdu. Ti, kdo teď upřímně milují Boha, ji přijmou.

Nikdy se, Mé dítě, nepřestávej modlit za obrácení světa. Pochop, že čím víc modliteb získám, tím méně pokročí zlo. Modlitby nejsou nikdy marné. Obětuji je Otci, jehož Spravedlnost už je velmi blízko. Modlete se o Slitování Boží.

Nevíte, co Bůh vyhradil pro toto zlé pokolení, ale vzpomeňte, jak ve vzpurných dobách dopadala Jeho Ruka na hříšníky, a to byl jen zlomek toho, co je pro vás nachystáno dnes. Jeho Spravedlnost odpoví z Jeho Svatého Příbytku podle vin této generace. Přijde s Ohněm, bouří, hurikánem a stravujícím plamenem, aby spálil zločiny tohoto světa. Ne, nevíte, co vám Všemohoucí vyhradil, aby očistil lidstvo.

Znamení jsou všude kolem vás, ale málokdo je vidí nebo si jich všímá. Nevinná krev Mých synů a dcer je prolévána pro Satana. Tato nevinná krev je obětována jako holocaust Zlému. Satanovým plánem je zničit stvoření na zemi, všechny vás vyhladit a všechny vás pohltit v plamenech ohně. Chce jeden velký holocaust vás všech. Křičím, pláču, prolévám Krvavé Slzy, ale sotva si kdo všimne. Bůh k vám přijde, ale nevíte jak.

Svatá Matko, modlíme se, ale jak říkáš, je nás velice málo. Co dělat?!

Vaše modlitby mohou změnit svět. Vaše modlitby mohou získat Boží Milosti pro obrácení hříšníků, a čím více bude obrácení, tím více bude modliteb, které, až budou vyslyšeny, způsobí další obrácení, chápeš? Modlitby jsou mocné. Proto na vás naléhám, abyste nepřestávali se svými modlitbami a svými oběťmi, věrných je dnes potřeba víc než kdy jindy.

Bůh bude pamatovat na všechny vaše oběti, Mé nejdražší děti. Milujte Ho a oslavujte Ho. Ekklesia oživne v celé Své slávě.

(Později:)

Pane?

Já Jsem.

Potěš Mě a nezůstávej potichu, když hlásáš Pravdu. Požehnal jsem tvé misi. Jsem tvá Skála a Útočiště. Když se ponížíte, budete vidět Mou Přítomnost v celé Její nádheře. Vy se budete modlit, Já naslouchám.

Pane, odpusť nám naši vinu, naši zkaženost,
naše selhání, naši nesnášenlivost,
náš nedostatek lásky,
odpusť nám nedostatek lásky a vnímavosti. 

Obrať zkažené, nepřístupné,
lhostejné, ateisty,
a proměň je v nádoby světla,
aby Tě oslavovali.
Pokoř pyšné, poniž povýšené, ohni zatvrzelé.
Proměň nás všechny
jako při Svém Proměnění.
Amen. 

Jakmile vás ovládne Můj Svatý Duch, budete všichni proměněni. Jsem vždy připraven vám odpustit.

Miluji tě, maličká. My, společně?

Ano, Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message