DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství pro Irsko

14. listopadu 1991

(Poselství pro Irsko.)

slyš Mě, Irsko, už nerozptyluj, shromažďuj, shromažďuj všechny v jedno; přicházejte ke Mně v míru a modlete se za mír;

zbavte svá srdce všech zlých náklonností a učte se, kde je pokoj, kde je láska a kde je svatost; modlete se za ty, na jejichž rukou lpí krev, nevědí, co činí;

přišel jsem, abych vzal stranou nejlepší ze stáda a zeptal se jich, jsou-li ochotni podstoupit celkový sebezápor po devět dní; démonů v této zemi se zmocní panika; vím, že vašich zločinů je mnoho a jen malý zbytek má na čele Mou Pečeť;

prošel jsem tebou, Irsko, a byl jsem ohromen tvou nezákonností, ale hleď! ta Hodina se Přiblížila; Irsko, Má dcero, tvá země je rozdělena měřící páskou, ale stejně tak i tvé srdce, až do samého nitra;1 podepři Můj padající Dům tím, že se shromáždíš v míru a přestaneš se různit v Mém Svatém Jménu; i když je vás jen zbytek, kdo jste Mi zůstali věrní, neztrácejte odvahu, přinesu vám nové víno s požehnáním, abych svlažil vaše rty;

neztrácejte odvahu; váš Spasitel je na cestě Svého Návratu; jste cihlami Mé Svatyně a zároveň staviteli Mého Domu; sjednocením a opětným shromážděním vznikne pevná stavba, ale jestli zůstanete rozděleni a rozptýleni, jak mohu obnovit to, co je teď v troskách? potřebuji vás všechny pohromadě, abyste vytvořili jediné společenství a znovu zbudovali Můj Dům; potřebuji všechny cihly;

Mé Království na zemi je Má Církev a Eucharistie je Životem Mé Církve, té Církve, kterou jsem vám dal Já Sám;

- zanechal jsem vám jedinou Církev, ale sotva jsem odešel, sotva jsem se otočil, abych se vrátil k Otci, zpustošili jste Můj Dům! srovnali jste ho se zemí! Mé stádo se odchyluje napravo a nalevo…

jak dlouho ještě budu muset pít Kalich vašeho rozdělení? kalich utrpení a zpustošení? podali jste svému Svatému, o kterém říkáte, že Ho milujete, kalich tak široký a hluboký, tak naplněný hořkostí a žalem, že Mé patro je sušší než pergamen, Mé Rty jsou pokryté puchýři; kalich, který Mi podává tato generace, je hořký jako jed;

nejsem sám, kdo polyká Slzy, vaše Svatá Matka sdílí Můj žal, protože Její Neposkvrněné Srdce je v lásce spojené s Mým Nejsvětějším Srdcem; ale brzy vás všechny obnovím Svým Ohněm;

modlete se bez přestání, protože ona Hodina se blíží; žehnám vám všem a označuji vaše čela pečetí Toužebného Povzdechu Své Lásky;


1 Bůh mluví o rozličných denominacích Své Církve.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message