DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přicházej ke Mně jako celník

22. října 1991

Ježíši, obleč mě do pokory,
čistoty a dodržování Tvého Zákona,
protože to se líbí Otci.

Pokoj s tebou, k tomu ti říkám:

buď jako celník.

Vždyť mnozí z vás odsuzují svého bližního a zapomínají, že ještě včera jste na tom ani vy nebyli lépe. Neříkejte: "Vyčistil jsem svůj dům a připravil pro Pána, teď ke mně může kdykoli přijít, mohu Ho přijmout. Nejsem jako můj soused, který se nepostí, nemodlí, ale vede zkažený život." Prohlédni, říkám ti, tvé rty už tě odsoudily. Naprav nejdříve sebe a neodsuzuj druhé, kteří nerozeznají pravou ruku od levé. Přicházej ke Mně jako onen celník, pros, abych byl milostivý tobě, hříšníku,1 protože všichni jste náchylní k hříchu. Chráme! Vstaň a služ Mně, svému Bohu. Když pomáháš vdově,2 sloužíš tím Mně.

Jdi teď v Pokoji, jsem s tebou.

Chvála buď Bohu.


1 řecký Růženec
2 Vdova, to je moje matka. Bůh ji nenazývá "matkou", protože jediná Matka, kterou máme, je Panna Maria. Mám s ní tedy jít nakoupit.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message