DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

V čase hladu jsem přišel
Oč žádám je láska, abych prolomil bariéry vašeho rozdělení
Kráčej v Mém Světle a zůstaň se Mnou spojena

17. října 1991

(Poselství „žencům“, které Bůh ve Spojených státech vybral k tomu, aby vytiskli tuto knihu.)

dávám vám všem Svůj Pokoj a žehnám vám; Já jsem s vámi, abych vás podpořil při práci, kterou děláte v Mém Jménu a kterou jsem požehnal, neboť toto je dílo přidělené vám všem, abyste Mě oslavili,

- v čase hladu jsem přišel - 

naplnit vaše ústa Svou Nebeskou Manou, abyste nezahynuli; nikdy vás neopustím, Láska se vrátí jako Láska;

(A naše Přesvatá Matka jim také dává poselství.)

ekklesia ožije; chvála buď Bohu; jsem Královna Nebes, vaše Matka a žehnám vám; modlete se za mír, modlete se za víru, lásku a jednotu; modlete se za obrácení všech Mých dětí; chci, aby všichni byli zachráněni; Boží Díla Světla nemohou být skryta navěky,1 proto jsem vás vyvolila, abyste se stali Božími ženci;

všechny vás miluji velikou láskou a děkuji vám, že jste Mi věnovali Pánovy Knihy;2 mějte víru, maličcí, Pán je s vámi, následujte Ho; mějte důvěru, neboť Já jsem s vámi; pojďte;

 

20. října 1991 

(Poselství Nejsvětějšího Srdce Belgii, které se četlo v Bruselu, v sále Sv. Michaela jezuitské koleje, 20. října 1991.)

Můj Pane, buď se mnou.

pociťuj důvěru, protože Já Jsem je s tebou; Má Vassulo, řekni jim toto: jestli mnozí zapomněli na Mé Nejsvětější Srdce, jsem na ně nikdy nezapomněl;

volal jsem je a shromáždil jsem je dnes, aby se společně modlili; přeji si, aby Mé děti byly sjednoceny; přeji si, aby byla sjednocena celá Má Církev; ti, kdo setrvávají v rozdělení, už oddělili Mé Srdce od svých; uvědomte si tíhu svého rozdělení, naléhavost Mého volání a důležitost Mé prosby; potřebuji vaše srdce, abych vás sjednotil a znovu zbudoval Svou Církev, spojenou v jednu, uvnitř vašeho srdce; všechno, oč žádám, je láska, abych prolomil bariéry vašeho rozdělení; modlete se vy, kdo jste Mi obětovali své srdce, a pro jednotu Mých Církví sjednoťte své srdce s Mým Nejsvětějším Srdcem;

Já, Pán, žehnám každému z vás a na čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; Já, Ježíš, vás miluji;

 

21. října 1991 

Tvá Milost, ó, Pane, na mě dechla
a vzbudila ve mně živoucího Ducha,
v nejhlubším nitru, kde přebývá.
Bylo to Tvé Slovo, Pane,
který léčíš všechno, které mě uzdravilo.
A neviditelný Bůh se pro mě náhle stal viditelným.
A šero mých očí uvidělo Světlo, sloup Planoucího Ohně,
aby vedl mé kroky do Nebes.
A Temnota, která mě věznila a děsila mou duši,
byla překonána Jitřenkou
a mé duši se dostalo Naděje,
Lásky, Pokoje a veliké útěchy,
protože jsem poznala,
že Láska a Slitování Samy
jsou mým Svatým Průvodcem
na cestě mého života.

Mé dítě, Láska je s tebou a žádná moc podsvětí tě ode Mě nemůže a nikdy nebude moci odloučit; kráčej v Mém Světle a zůstaň se Mnou spojena;


1 Kvůli mnohým obtížím, které Satan kladl do cesty rozšiřování Poselství Nejsvětějšího Srdce.
2 Skupina, která tiskla knihy v angličtině, věnovala jednu z nich naší Přesvaté Matce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message