DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bohatství Mého Svatého Srdce

20. srpna 1991

Jak krásné to bude pro všechny křesťany,
až spolu budou žít jako bratři.
Oč větší by byla Tvá Sláva,
kdybys nás viděl pokorné,
kolem jediného Svatostánku a Oltáře,
chválit Tě jedním srdcem,
jednou myslí a jedním hlasem ...
Ale když podle Tvých pokynů svědčím pro jednotu,
nechápou mě, ani mi nevěří.
Jako mlýnský kámen mě srazí na zem.

Mé dítě, Pomazaný je tvůj Pastýř a pase tě tak, že před tebou otvírá stezku. Zahrnuji tě Svým Požehnáním a nechci od tebe nic víc, než abys národům předávala Lásku, kterou jsem dal Já tobě. Dovol Mi užívat tě, dušinko. Abba tě drží na Rukou. Já Jsem je s tebou.

Pohleď na Mne, co bych pro tebe neudělal ... a ty, můžeš vyslovit tatáž slova?

Ano, Pane.

Tak se zvedni a svědči dále. Tvůj závod ještě není u konce, ale neztrácej odvahu, jsem vedle tebe, abych povzbudil tvé srdce. Tvé kotníky jsou připoutány k Mým, a Mé Rty jsou přitisknuty na tvé ucho, abych ti šeptem připomněl, že nejsi větší než tvůj Božský Mistr, ty, která jsi jen Mojí žačkou, nevtisknou ti stejná znamení jako tvému Mistru, Prvomučedníku?

Má dcero, miluj Mě a budu na tebe dál vylévat Bohatství Svého Svatého Srdce, všechny ty Poklady, které byly vyhrazeny pro vaši Dobu. Řekl jsem kdysi, že na Konci Časů vykonám díla jako nikdy předtím, díla, nad kterými užasnete, abych ukázal zářivou slávu Svého Svatého Srdce. Slíbil jsem, že úplně odhalím Své Svaté Srdce, aby zapálilo srdce lidí, protože Má slova jsou sladší než med. Všechno se stane v pravý čas. Důvěřuj Mi. Ať tě nikdo neoklame, Mé dítě. Můj Dar už se osvědčil. - Žehnám ti. - Moudrost bude s tebou pokračovat ve Svém Dobrém Díle.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message