DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvým příbytkem je Mé Nejsvětější Srdce
Racionalismus zatemňuje ducha

18. srpna 1991

Ó Pane,
jsem usoužená až k smrti.
Toto jsou dnes mé Getsemany.
Moje duše je zbitá a vyčerpaná.
Satan si ze mě definitivně udělal terč,
aby mě roztrhal na kusy.
Nemilosrdně mě probodává skrz naskrz.
Jsem terčem svých pronásledovatelů,
kde je tedy má naděje? 

V Mém Nejsvětějším Srdci, Má holubice. Tvým příbytkem je Mé Nejsvětější Srdce. Obrať se ke Mně a Můj Duch tě potěší. Obětuj Mi svá soužení a Já je ponořím do Svého Srdce a dobře jich využiji. Vysvobodím duše z očistce… Zapomeň tedy na těžkosti těchto dní a odpočiň si ve Mně, svém Bohu. Já jsem Oceán Míru. Dej Mi, dcero, všechna svá soužení a Můj Pokoj je naprosto vstřebá.

Měj Můj Pokoj, Mé jehňátko, - tě miluji. - ti nabízím Pokoj. Odpočiň si ve Mně. Nyní jdi v Pokoji. 

 

19. srpna 1991

Pane, když tvůrci pokoje1 pracují pro pokoj a vedeni Svatým Duchem rozsévají semena, která přinášejí dobré ovoce, proč se jim říká, aby byli potichu? Proč jsou pronásledováni? Proč se jim nevěří?

Protože je2 koupili kupci jako drahé zboží. Racionalismus zatemňuje jejich ducha, otupuje jejich schopnost rozlišování a zabíjí jejich pokoru. Jako Sodoma a Egypt odmítají všechno, co přichází z nitra Církve, vnitřní sílu, kterou je:

Můj Svatý Duch.

Nicméně, dám vám Svou Sílu, abyste pokračovali, protože to je Má Vůle.


1 Tvůrci pokoje: Ti, kdo evangelizují Slovem Božím, aby svět přivedli zpět k Bohu a smíření s Ním.
2  Nevěřící.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message