DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hýčkej Mě svou láskou

5. srpna 1991

(Rhodos)

Pane, cítím se jako člun bez vesel!
Můj duch je daleko od Tvého Ducha, pomoz mi! 

Má ubohá nevěsto, kdo se o tebe stará? kdo se stará o tvé potřeby?

Ty, můj Pane.

řekni: Ty, Můj Ženichu; mluvil jsem ústy tvého zpovědníka, jsem tvůj Ženich a šťastní jste vy, kdo jste přijali tuto milost; Nebe je vaším domovem; my, společně?

Ano, Pane, navždy.
Můj Pane a můj Bože, dobrořečím Ti,
velebeno buď Tvé Jméno.
Chvála buď Bohu. 

pojď, polož hlavu na Mé Srdce, vnímej Lásku, kterou k tobě mám; vnímej Nebe v sobě a raduj se, raduj se, Moje maličká, neboť tvůj Spasitel je s tebou, On tě vede a utváří tě, aby ses Mu podobala; ach… žízni po Mně a přej si pít z Živoucích Vod Života; Já, Pán, budu tvé duši vždy poskytovat tuto Vodu; nejsi sama, NIKDY!…

hýčkej Mě svou láskou, svými myšlenkami, svým srdcem, svými dobrými skutky; Má dcero a nevěsto, pomohu ti;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message