DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Modlete se za ty, kdo mluví o Jednotě, ale nastražují síť těm, kdo ji praktikují

4. srpna 1991

(Rhodos)

Pane,
když přijde čas Tvé návštěvy, budeme připraveni?
Nikdo nezná věci, které máš skryté,
ale přece, kolik jich bude dál
tvrdě pronásledovat Tvé poselství?
Překrucují to, co říkáš,
nemyslí na nic jiného, než jak dokázat světu,
že tato poselství jsou ďábelská,
New Age, nebo od nějakého zlého ducha,
ale chci, můj Hospodine, kterého zbožňuji,
s Tvou Silou "Ti přinést oběť chvály,
protože jsi mě zachránil od Smrti, abych
kráčela ve Tvé přítomnosti."1

Má libá vůně, opři se o Mne. Slyš Mne: křič! Bez obav volej k národům.

Litujte, protože Čas Milosrdenství už je skoro pryč. Změňte své životy a žijte svatě, obětujte se a polepšete se ve svém životě, dříve než přijde Pán.

Modlete se, modlete se za ty, kdo potlačují Mého Ducha. Modlete se za ty, kdo mluví o jednotě, ale nastražují sítě těm, kdo ji praktikují. Budu po nich žádat účty v den Soudu, protože jsem volal a nikdo neodpovídal. Mluvil jsem otevřeně, a přesto nikdo nenaslouchal. Nepřestávají bourat Dům, který znovu stavím krví Svých svatých mučedníků. Modlete se o pokoj Mého Domu, o pokoj mezi bratry, upřímnost srdce, pokoru a lásku, pak ... jednota rozkvete v každém srdci ... a Mé Svaté Město, Jeruzalém, Mě bude oslavovat jako jediný celek.

Ach, Vassulo, nic není nadarmo, Mé Dílo, kvůli kterému tak dlouho ponocuješ, nebude marné. Mé slovo dojde do všech končin světa.

Buď si tím jistá, Mé dítě. Já, Ježíš Kristus, tvá Matka, svatí a tvůj anděl strážný, všichni jsme vedle tebe. Neboj se, tvůj Abba je tvá Síla a tvá Záštita. Jsi pro Mne klenot, Mé dítě.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message