DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvůj Král nikoho neopustí

12. června 1991

Pane,
stíháš mé pronásledovatele
a přemáháš je
a nemohou se mě dotknout.
Cizinci1 přicházejí
a ucházejí se o mou přízeň,
když jdu ke svým vlastním2 
jako nuzná žebračka,
abych jim řekla o Tvých Divech,
zdá se, že mají zapečetěné uši,
aby neslyšeli Tvou Novou Píseň Lásky.
Musím sama šlapat ve vinném lisu
bez jediného člověka po svém boku?

Má Vlastní Paže ti nestačí? Nestačí ti Mé Vlastní Oči, které nad tebou bdí dnem i nocí? Dcero, už brzy jim ukážu Svou Svatou Tvář, zaplavím tvou zemi3 Svým Duchem a řeky přetečou, vylijí se. Nebudu před nimi skrývat Svou Tvář… Naději, Má Vassulo, naději… Tvůj Král nikoho neopustí.

Přijde s hojivou mastí v Ruce a uzdraví vás jednoho po druhém. Raduj se, Má dcero, raduj se. Pro svou Slávu odpečetím jejich uši.

Pojď, tajemství království nebeského jsou ti odhalena, modli se, aby byla odhalena i jim.


1 Římští katolíci.
2 Pravoslavným.
3 Řecko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message