DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obnov Můj Dům - Já si v tobě zřídím Svůj Trůn

3. května 1991

Pane,
pronikni mě Svým Svatým Duchem,
přijď a zmocni se mě Svým Svatým Duchem,
aby ve mně nepřítel nenašel ani kousek místa.
Ať Tvůj Svatý Duch
sestoupí až do hlubin mé duše,
aby ji zavlažil a naplnil bohatstvími,
která nejsou ze světa.
Bůh buď pochválen. 

Já Jsem je s tebou. Měj Můj Pokoj. Sestoupil jsem do tvého pokoje a spřátelil jsem se s tebou. Tehdy jsem pro tebe byl cizincem, a vidíš? Má Učení tě pozvedla do Mého Srdce a dnes jsem tvou vyprahlost proměnil v úrodnou půdu. Má holubice, raduji se v tobě. Moje maličká, žiji v tobě. Mé útočiště, odpočívám v tobě. Oslav Mě nyní a obnov Můj Dům. Oslavuj svého Otce, který je v Nebi tím, že s Ním budeš jednat jako s Králem.

Ach, Má dcero, Má Ústa jsou vyprahlá kvůli nedostatku lásky, žízním, protože se Mi nedostává lásky. Ošetři Mé Rány svou láskou, vytahuj Mé trny a těš Mě, veleb Mě po celý čas svým srdcem, mluv ke Mně a nečekej na zítřek. Buď Mou radostí a zůstaň malá. Dovol Mi, Má Vassulo, abych užíval tvou malou ruku, nabídni Mi svůj čas a nasytím tě ze Svého Pramene. Poklady, které ti dám, nikdy nemohou být doceněny, nikdo nemůže proniknout a obsáhnout jejich velkolepost.

Já, Pán, si v tobě zřídím Svůj Trůn, abych ti vládl. A dovolím si, protože jsi Mi dala svůj souhlas, naplnit nejhlubší touhy Svého Srdce, jsem ve Svém Panství a mám nyní nad tebou plnou autoritu.

Veleb Mě často a dobrořeč Mi. Láska je s tebou.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message