DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zůstaň potichu, spočinu ve tvém mlčení

20. dubna 1991

Pane, děkuji ti, že jsi mě učinil
Svým Vlastnictvím a Svou nevěstou,
pouč ty, kteří nechápou, že dovoluješ
Svým pronásledovatelům, aby mě napadali,
protože i takto můžeš být oslavován.
A dal jsi jasně najevo, že jim
nikdy nedovolíš zranit mou duši.
Dej jim poznat ten rozdíl,
protože je to rozdíl.

Květino, Můj Kalich chutná hořce, ale chceš Ho ještě pít se Mnou?

Chci Ho s Tebou pít.

Ano, dokaž svou lásku ke Mně tím, že Mi obětuješ svou vůli. Dychti oslavit Mě, svého Boha, a obejmi Můj Kříž. Stala ses Mým Majetkem a Mým potěšením, svěřila jsi svůj život do Mých Rukou.

Dcero, poslouchej: zůstaň slabá, protože ve tvé slabosti mohu dělat velké věci. Bud' ničím, protože ve tvé nicotnosti Já mohu být Vším. Zůstaň potichu, ve tvém mlčení naleznu spočinutí. Zůstaň poddajná, abych tě mohl utvářet podle Svého kříže. Zůstaň ohraničená, aby v tobě byla vidět Má Síla. Staň se Mou napodobeninou tím, že budeš učenlivá, trpělivá, čistá, poslušná, pokorná, věrná a ve stálé modlitbě, jako jsem Já byl vůči Otci. Nikdy nespi. Nikdy nepřetrhni svá pouta s Otcem. Můj život na zemi byl nepřetržitou modlitbou k Otci, v dobách příznivých i nepříznivých.

Naslouchej Otci a konej Jeho Vůli. Já, tvůj Vykupitel, tě živím, všechno, co je, je ode Mne, abych tě naučil žít jediný Opravdový Život ve Mně, tvém Bohu. Vpravdě ti říkám, neboj se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nemohou zabít duši. Spíše se boj těch, kdo mohou zničit duši i tělo v pekle.1

Zůstaň ve Mně a Já budu v tobě. Dovolím, aby tvá smrtelná přirozenost byla vystavena zkouškám, abys rostla svým utrpením, ale tvá duše nebude dotčena. Tělo a krev nemohou být dědici Mého Království, tak se neboj, i tvými zkouškami jsem oslavován.

Opuštěna nebudeš nikdy.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message