DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi ten nejméně dokonalý nástroj

25. února 1991

Láska hledá odezvu Lásky;

(Najednou jsem začala myslet na gramatické a pravopisné chyby, které se tu a tam v těchto textech objeví, a co na to řekl Pán jiné mystičce, která už dnes nežije, když měla stejný problém.)

ano, nutíš Mě snížit se na tvou úroveň mluvnice a slovní zásoby, abych tě dosáhl, ó, ano! jsi ten nejméně dokonalý nástroj,

(Ježíš se usmíval.)

ale mohu tě použít i při tvé nedokonalosti, maličká; tvůj Ježíš ti stále znovu a znovu žehná a jednoho dne, Vassulo, jednoho dne se ti zjevím ve Svém Světle a pohltím tě do Svého Světla… ale teď, Já a ty budeme pokračovat jako dosud;

Veleben buď Pán! 

(Satan řekl: „Konečně,“ protože mi to chvilku trvalo, než jsem tato slova chvály napsala. Okamžitě zazněl Ježíšův Hlas, který mu řekl: „Mlč!“ Satan chtěl, abych si myslela, že to byl Ježíš, kdo mi řekl „konečně“.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message