DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odhalím vám Svatou Tvář vašeho Boha

24. února 1991

(Před mou cestou do Anglie, Skotska a Irska.)

Má Vassulo, použij tuto pasáž jako úvod pro každou z těchto zemí;

(Ježíš mi ukázal Jan 10, 14-16.)

řekni jim, že jsem to Já, Pán, kdo tě k nim posílá; ovce, které Mi náleží, budou slyšet Můj Hlas; přicházím k nim, abych mnohé vedl zpět k Pravdě po Cestě, kterou neznali; přicházím s planoucím Ohněm Lásky, abych vás, milovaní, vedl opět Domů; Mé Nejsvětější Srdce je místem, kde si můžete odpočinout; pro tebe, tvorstvo… Ó, co bych neudělal! jsem váš Svatý, ale vaše éra Mě znovu ukřižovala; jsem Ten, který vás nejvíc miluje a kterého přesto tato doba nemilosrdně bičuje svou lhostejností;

Já jsem Světlo světa, které vám v této temné době přichází dát Světlo Života; přijměte Můj Pokoj, Mé dítky, nabízím vám Svůj Pokoj; nabízím vám dar Své Lásky; pojďte ke Mně takoví, jací jste, nečekejte, až budete svatí, abyste ke Mně přišli; pojďte ke Mně tak, jak jste, nebojte se Mě; jsem Nejněžnější Otec a mohu se stát vaším Svatým Průvodcem; Já a vy, vy a Já, a odhalím vám Svou Svatou Tvář; odhalím vám Svatou Tvář vašeho Boha; vaše oči uvidí Lásku tváří v tvář, a až se to stane, zděšení démoni se dají na útěk a vy pak pochopíte, milovaní, že od začátku jste byli Moji a Já váš po celou věčnost; buďte se Mnou jedno; Láska stojí u vašich dveří;

Já, Ježíš Kristus, vám žehnám;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message