DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zasvitlo v tobě světlo

5. února 1991

Kde zase jsi, můj Pane?
Kde se skrýváš?
Nebo jsem zase ve tmě
a nemohu Tě vidět?
Odpíráš mi Svou přízeň?
Ano, vím, že nemůžeš být daleko.
"Jestli mé nohy sešly z pravé cesty
nebo mé srdce šlo za mýma očima,
nebo poskvrna ulpěla na mých rukou,"1
odpusť mi.

Mé dítě, buď požehnána! Pokoj tobě.

Přizpůsob se Mi, Vassulo, a přestaň naslouchat Pokušiteli. Říkám ti: přibliž se ke Mně, přibliž se ke Mně, Mé dítě. Já ti dávám skutečné Poznání. Ó Vassulo! Zasvitlo do tebe Světlo, tak jak můžeš pochybovat? Jsem to Já, Pán, kdo tě zachránil. - Řekl jsem ústy Svých proroků, že dám Svého Ducha i těm posledním a nejubožejším ze všech, ale, Mé dítě, to je teprve začátek Mého Slibu.

Jsem Nejvěrnější. Ó Mé dítě, raduj se! Raduj se, protože brzy dám Svého Ducha všemu lidstvu. Dám vytrysknout křišťálově čisté vodě2 z každého živého tvora. Vassulo, skryl jsem před tebou Svou Tvář jen na několik dní, abys Mě hledala, nejsi opuštěná.

Byla jsem zděšená, Pane!

Ale ne, nebuď zděšená, jak jinak bych mohl oživit tvůj zájem? Abys konečně zvedla hlavu a hledala Mne, Svatého? Jsi dole a Já Jsem nahoře. Žiješ na místě, kde tě tvůj duch nemůže uspokojit, protože to, čím jsi obklopena, nejsem Já, a Mne je možno najít tam, kde po Mně tvůj duch, tvá duše dychtí a touží. Požehnaná Mé Duše, dokud se nenaučíš stále Mne hledat a přát si Mě, budu tě dál tu a tam zkoušet. Je Mou radostí pronikat tě Svým Duchem dnes, ale ne včera, zítra, ale možná ne pozítří. Rozumíš?

Ano, Pane. Myslím, že jsem konečně pochopila.

Koupeš se v Mém Světle, hledej věci Nebeské, zachovávej Mé Zásady. Beze Mne jsi sama a nemůžeš nic udělat, nezvládla bys ani své myšlenky, a proto ti říkám: nedopřávej spánku svým očím.

Nechci tě zbavovat odvahy, Vassulo, ale z Mých Úst vychází Učení a Moudrost. Budeš kráčet po Mém Boku cestou ctnosti. Obohatím tvého ducha, abych skrze tebe ukázal Mé Vědění, a ty abys Mě oslavila. Pozvedni tedy oči k Nebi a hleď na Mne, dcero, a když opět uvidíš Mou Svatou Tvář, znovu porosteš, zazáříš a tvé srdce se radostně rozbuší. Slyšíš? Tvé srdce bude slavnostně ozdobeno a ve svatosti, až se tvoje oči setkají s Mou Vznešeností. Opři se o Mne, jen jsem tě zkoušel, Mé dítě.

Žehnám ti. Dobrořeč Mi, miluj Mě.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message