DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vystavím tě jako znamení odmítnutí, odmítnutí kvůli Jednotě

18. ledna 1991

(Poselství k mým narozeninám.)

Pokoj tobě.

Mé Božské Srdce tě povzbudí, abys pokračovala beze strachu, a Otec je velkorysý. Měj důvěru ve Mne. Důvěřuj Mi dítě, naplním tě útěchou.1 Zkoušel jsem tě, dovol Mi vystavit tě tu a tam zkoušce. Vassulo, i když si možná někdy budeš připadat jako ztracená, neztrácej odvahu. Urovnám ti cestu a zároveň tě vystavím jako znamení, kterému budou odporovat. Odmítání kvůli Jednotě. Chybí jim upřímnost, jak mohou skoncovat s tím, co je dělí?

Ale Pane, říkáš, že nakonec zavrhnou Tvá poselství?

Ne. Má Poselství půjdou svou cestou bez tebe, ale tebou budou zmítat. Dovolím špinavým rukám tvých pronásledovatelů udeřit tě a zjevně tě urážet. Dovolím jim odporovat ti ... napadnou tě jako vrány pustošící úrodu. V jejich očích budeš vypadat jako ten, kdo prohrál, rány, které ti zasadí, budou dobře viditelné. Tyto rány, Mé dítě, dostaneš z vnitřku Mého Domu, od Mých Vlastních. Budou ti dány od Kainova klanu. Dovolím jim udeřit nevinné dítě, ale jejich radost se změní v nářek. Ano, budeš vypadat jako ztroskotanec, Má Vassulo, ale nevypadal jsem tak i Já? Vypadal jsem jako ten, kdo nesplnil Své Poslání, jako bych v očích světa utrpěl tu největší možnou prohru. Jsi pro ně znamením, aby vyvstaly kontroverzní otázky. Nechci tě zbavit odvahy, Vassulo. I když se někteří z nich budou pokoušet zabránit dalšímu šíření Mých Poselství mezi lidmi, buď pevná, Má Vassulo, buď pevná jako skála.

Pane, když mě budou 'brzdit', jak jsi mi dal pochopit, když budou zraňovat mou duši skoro smrtelně, jak bych mohla být pevná a stát zpříma?

Budeš rozervána, ale Já, Pán, budu stát po tvém boku a tvá síla bude Mou Silou. Pojď, neboj se, vydávej svědectví pro Mne.


1 V minulých dnech jsem ani necítila Boží blízkost, ani jsem Ho 'neviděla'. Cítila jsem se, jako by mne opustil a bylo mi smutno.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message