DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Za Mír je třeba hodně zaplatit

9. ledna 1991

(Plakala jsem kvůli falešným obviněním, která o mně řekl „…“ a která nadělala hodně škody.)

květino, je to i Můj Kříž, ale dovol Mi jednat s tebou, jak se Mi líbí; tvá láska ke Mně stoupá jako vonný dým; když na tebe znenadání dopadne nějaká rána,1 Mé dítě, obětuj to Mně; dobře toho využiji; národy2 jsou na pokraji války, chápeš?! maličká, obětuj Mi svá utrpení, protože hněv může každou chvíli vzplanout… dávám ti Svůj Pokoj… měj důvěru ve Mne, Má Vassulo; pamatuj si, Já tě utěším; také je vedle tebe tvůj anděl, aby tě potěšil a ošetřil tvé rány; ale nyní Mi dovol ponechat na tobě Svůj Kříž; odvahu, dcero! Můj Kříž je těžký a doléhá na tebe, ale vím, že Jej budeš ochotna nést až do konce;

Já, Pán, ti žehnám; odměním tě v nebi;

(Daniel, můj anděl.)

tvůj Ježíš tě miluje; to jsem Já, Daniel; vzpomeň si, Pán tě nechal odpočinout si, ale neměla bys teď i ty chtít, aby si i On odpočinul? Vassulo, vyhov Mu tedy a dovol Mu drtit tě utrpením; za Mír je třeba hodně zaplatit, v sázce je mnoho životů; jak často tě Pán drtí takovou tíhou?

Ne často.

ne, ne mnohokrát; proto, když tak někdy činí, přijmi to a nerozčiluj se kvůli tomu; Vassulo, všechny tyto oběti nejsou nadarmo, a tebe posilují; zůstávej v Boží Lásce;

Bůh je dychtivý, aby tě očistil,
ty buď dychtivá oslavit Ho;
Daniel, tvůj anděl; d

(Usmála jsem se. Vždycky se mému andělovi nějak podaří mě rozveselit. Usmála jsem se nad řádky, které napsal. Je to pro mého anděla typické.)


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „deadly scourge“ – rána, ostrá kritika.
2  Válka v Zálivu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message