DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dnes se narodilo dítě
Buď Mou radostí a pracuj pro Mne

25. prosince 1990

(První svátek vánoční)

O Tvém Jménu budu vyprávět
svým bratřím,1 
ve shromáždění Tě budu chválit,2 
ať se jim3 to líbí nebo ne.

dcero, i když mnozí z vás neznají cestu k Pokoji a k Jednotě, nezoufej; doufej ve Mne, brzy vás přijdu utěšit; a tvé snažné prosby,4 Mé dítě, slyšeli všichni v Nebi; přijdu vás sjednotit; Mé Slovo bylo dáno a Má Vůle se stane; zatím shromáždi lid, který jsi nikdy neznala, a veď je způsobem, kterým jsem vedl Já tebe, a když tě sem tam „moudří“ obviní z toho, že Mě nazýváš Otcem, připomeň jim, že dnes se narodilo Dítě a Jeho Jméno je Zázračný Rádce, Silný Bůh, Věčný Otec a Kníže Pokoje;5 

modli se za ty, kdo si říkají doktoři Zákona, aby se jejich duch stal pokorným a chudým; modli se, ať všechny národy vstoupí do Mého Světla, ať je vyrvána pomstychtivost, která požírá jejich srdce, abych mohl jejich srdce zahalit Svým Pokojem; modli se, ať se smíří východ se západem a sever s jihem; modli se, ať je tato extrémní pýcha a povýšenost, která ovládla některé z Mých pastýřů, nahrazena pokorou; modli se, ať pochopí, co jsem tím myslel, když jsem řekl: „Ten, kdo bude mezi vámi chtít být první, bude vaším otrokem; a tak Syn Člověka nepřišel, aby se Mu sloužilo, ale aby sloužil a dal Svůj život jako výkupné za mnohé;“6 

napodobujte Mne, svého Pána,
a budete žít


30. prosince 1990

Pane a Spasiteli?

Já jsem; buď Mou radostí a pracuj pro Mne, modli se a pamatuj na Mne; pojď;


1 Řecko-pravoslavným.
3 Řecko-pravoslavným.
4  O jednotu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message