DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvá Matka se o tebe stará, Mé dítě
Nikdy tě neopustím

4. prosince 1990

Pane,
Ty jsi Všechno, a já jsem nic.
Jsi tak nesmírně Veliký,
čím pro Tebe mohou být mé chvály, Svatý Svatých?
Žádný člověk Tě nemůže dost oslavit,
a přece mé srdce bez přestání volá Tvé Jméno,
protože ses zmocnil mého srdce.

Tvé chvály a tvá volání nejsou zbytečné. Miluj Mě a chval Mě bez ustání, neboť pokud vychází z tvého srdce, tak je vítám a přijímám.

Pane, otevřel jsi pro mě brány nebes
a z nebeských Zásob jsi mě sytil Manou,
kterou jsi uchovával pro mou duši.
Dal jsi mi Chléb z nebe!

Všechna slova, která jsem ti řekl, jsou Duch a jsou Život. Vyrůstej v Mém Duchu, ať se staneš dokonalým svědkem Mého Svatého Jména.

A teď tě prosím, nepoddávej se zármutku.1 Vidíš, Má Vassulo, Můj Kříž je těžký, ach! Potřebuji si občas odpočinout. Řekl jsem: „Kdo je dost velkodušný na to, aby za Mě nesl Můj Kříž?“ A ty jsi odpověděla: „Vezmi mě, očisti mě a užij mě, jak se Ti zlíbí.“ Kříž Pokoje a Lásky ke sjednocení vás všech je teď ve tvé péči … ale žačko, ode všech věků jsem ti předurčil tento Kříž. Patříš Mně, a proto musíš být zrcadlem Mého Božského Obrazu. Já jsem Ten, kdo živí tvou duši ze Svých Věčných Zdrojů. Neopustím tě, duše. Naplním tě jako kadidelnici, aby tvá láska vystoupala až k Nebi jako sloup vonného dýmu.

Proto neumdlévej ve psaní. Ať tě neunaví žehnat svým pronásledovatelům a nastavovat svá záda těm, kdo ti zasazují rány. Můžeš být smutná až k smrti, ale Královna tě vždy svou něžnou péčí přivede zpět k radosti a k životu. Královna ti dodává odvahu a přichází ošetřit tvé rány Svou Mateřskou Láskou a Něhou. Tvá Matka se o tebe stará, Mé dítě, jako se starala o Mě. Ve tvé nouzi a soužení k tobě spěchá a bere tě do Své Komnaty,2 do téže Komnaty, kde Mě počala.

Proto nezadržuj své slzy, neboť když je proléváš v tomto vyhnanství kvůli zdem, které v Mém Domě všude postavili Moji lidé, a které je rozdělují, i Já prolévám Krvavé Slzy a mísím je s tvými slzami. Tak, když Otec uvidí tvé slzy smíšené s Mými, neodmítne tvé snažné prosby za to, aby sňal tuto klatbu, protože už to nebudou tvé slzy, ale Mé.

Volej, žačko, ať celá země z jednoho konce na druhý lituje a vrátí se ke Mně v Mém Svatém Jménu jako jedna. Vassulo, nes Můj Kříž s láskou, a ne se zděšením. Buď šťastná.

 

6. prosince 1990

(Poselství k zasvěcené duši:)

Má ústa promluvila:

Pojď, pojď ke Mně
a Já tě budu pást.
Nikdy tě neopustím,
ani se nikdy nepřestanu starat,
aby ses měla kde pást.
Se Mnou nikdy nebudeš
hladovět ani žíznit.


1 Byla jsem smutná kvůli většímu pronásledování.
2 Svého Srdce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message