DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvá Matka se o tebe stará, Mé dítě

4. prosince 1990

Pane,
Ty jsi Všechno, a já jsem nic.
Jsi tak nesmírně Veliký,
čím mohou být mé chvály pro Tebe, Svatý Svatých?
Žádný člověk Tě nemůže dost oslavit,
a přece mé srdce bez přestání volá Tvé Jméno,
protože ses zmocnil mého srdce.

Tvé chvály a tvé volání nejsou zbytečné. Miluj Mě a chval Mě bez ustání, chvály, které vycházejí z tvého srdce, jsou Mi příjemné.

Pane, otevřel jsi pro mne brány nebes
a z nebeských Zásob jsi mne sytil Manou,
připravenou pro mou duši,
dal jsi mi Chléb z nebe!

Všechna slova, která jsem ti řekl, jsou Duch a jsou Život. Rosť v Mém Duchu, ať se staneš dokonalým svědkem Mého Svatého Jména.

A teď tě prosím, nepoddávej se zármutku.1 Vidíš, Má Vassulo, Můj Kříž je těžký, ach, potřebuji si občas odpočinout. Řekl jsem: "Kdo má dost velkodušnosti, aby za Mne nesl Můj Kříž?" a ty jsi odpověděla: "Vezmi mne, očisť mne a užij mne, jak se Ti zlíbí." Kříž Pokoje a Lásky ke sjednocení vás všech je teď ve tvé správě ... ale žačko! ode všech věků jsem ti předurčil tento Kříž. Patříš ke Mně, a proto musíš být zrcadlem Mého Božského Obrazu. Živím tvou duši ze Svých Věčných Zdrojů. Neopustím tě, duše. Naplním tě jako kadidelnici, aby tvá láska vystoupila až k Nebi jako sloup vonného dýmu.

Proto nepřestávej psát, nepřestávej se modlit za své pronásledovatele, nepřestávej nastavovat svá záda úderům. Můžeš být smutná až k smrti, ale Královna tě vždycky bude sytit k radosti a k životu. Královna ti dodává odvahu a přichází a ošetřuje tvé rány se Svou Mateřskou Láskou a Něhou. Tvá Matka se o tebe stará, Mé dítě, jako se starala o Mne. Ve tvé nouzi a soužení k tobě letí a bere tě do Své Komůrky,2 do téže Komůrky, kde počala Mne. 

Proto nezadržuj své slzy, vždyť když je proléváš v tomto vyhnanství kvůli tomu, že Moji lidé v Mém Domě nastavěli zdi, které je rozdělují, i Já prolévám Krvavé Slzy a mísím je s tvými slzami, takže když Otec uvidí tvé slzy smíšené s Mými, neodmítne tvé snažné prosby, aby sňal klatbu, protože už to nebudou tvé slzy, ale Mé.

Volej, žačko, ať celá země z jednoho konce na druhý lituje a vrátí se ke Mně v Mém Svatém Jménu, všichni jako jeden. 

Vassulo, nes Můj Kříž s láskou, a ne se zděšením, buď šťastná.

6. prosince 1990

(Poselství k zasvěcené duši.)

Mé rty vyslovily:

Pojď, pojď ke Mně
a Já tě budu pást.
Nikdy tě neopustím,
ani tě nikdy nezapomenu pást.
Se Mnou nikdy nebudeš hladovět ani žíznit.


1 byla jsem smutná kvůli většímu pronásledování
2 Jejího Srdce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message