DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dal jsem ti Duchem pomazaná Poselství

23. listopadu 1990

pokoj s tebou; dcero, chceš pokročit?

Ano, Pane, chci.

pak ti, Mé dítě, pomohu dělat pokroky; je to i Mé přání; neusínej, buď si vědoma nebezpečí, která tě obklopují; květino, i kdyby tě trhali Moji nepřátelé a vytrhali tvé okvětní plátky, vždy je nahradím novými; i kdyby tě pomačkali, neboj se, sešlu z nebe Svou Rosu a oživím tě; měla bys být krásná a krásnou tě učiním a krásnou tě zachovám; jsi Má vyslankyně a nemáš proč se bát lidí; když tě obviní, že Mě nazýváš Otcem, je to proto, že nepochopili, že Duch Lásky, kterého jsi přijala a který skrze tebe mluví, ti přináší pokoj a lásku, abys zvolala „Abba!“ Můj Duch je sjednocen s tebou, Mé dítě; dal jsem ti Duchem pomazaná Poselství pro vaši éru, abych vás oživil; každé slovo, které jsem vám dal, je Duch a je Život; Mé ovce, které Mi patří, zdaleka poznají Můj Hlas; už brzy sešlu Své Světlo široko daleko, od obzoru k obzoru; ano, dám zazářit kázni;

měj Můj Pokoj, to je Mé Požehnání; miluj Mě, jako Já miluji tebe, a pamatuj si, že jsem tvůj Král; proto dávej svému Králi lásku, kterou si zaslouží! buď požehnána; Já Jsem;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message