DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jidáš

11. listopadu 1990

Pane?

Já jsem to. Spočiň ve Mně. Celá Nebesa jsou plná radosti, to je plnost toho, čemu říkáte blahoslavenství.

Dcero, kdyby jen duše věděly, jak úžasné je žít v Bohu, ani jedna by se tak snadno neztratila, pokud by se nerozhodly, že budou ztraceny jako Jidáš. Ten si zvolil cestu ke zkáze. Mé Srdce se rozplývalo zármutkem pokaždé, když jsem viděl, jak se ode Mne vzdaluje krok za krokem. Ne že bych se za něho nemodlil. Byl bych si pro něho Oči vyplakal. Otevřel jsem před ním tolik cest, všechny vedly ke Mně, ale po žádné z nich se nevydal. Kéž by si byl uvědomil, že jsem je připravil pro něho. K hříchům přidal vzpouru, hromadil ve svém srdci utrhání vůči Mně, svému Bohu. Když si uvědomil, že Mé Království není pozemské království v pozemské slávě, uzavřel své srdce a zpřetrhal naše svazky a okamžitě se Mi odcizil. Jeho smysl pro to, co je spravedlivé a co nespravedlivé, se zatemnil.

Dnes se ptám nemocných, jako jsem se ptal muže u rybníka Bethsaida,1 "Chceš být zase zdráv?" Mohu vás okamžitě uzdravit a celá Nebesa se budou radovat a oslavovat! Můj dar je zadarmo, proto pojďte ke Mně takoví, jací jste. Zhojím vaše duše, abyste se mohli podílet na Mém Království a žít ve Mně, svém Bohu.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message