DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vezmi Můj Kalich a pij z něho

23. října 1990

Pane, každý den mě potkávají zázraky, které přesahují mé chápání a můj ubohý rozum. Setkávat se s Tebou takto každý den, to je úplně neskutečné!

Pokoj s tebou. Uvědom si, jakou Mi děláš radost, Moje maličká.

Jak si teď přeji být nahoře s Tebou. Víš to?

Mé dítě, ano, vím to, ale musíš počkat. Musíš napřed dokončit své poslání, to je teď tvá povinnost. Zúrodni tyto vyprahlé země vším, co jsem ti dal. Podporuj tyto země. Miluji tě k zbláznění, nikdy nepochybuj o velikosti Mé Lásky. Nejsi sama, nikdy. Já jsem s tebou, kamkoli jdeš. Jsem tvůj Svatý Průvodce.

Prameni!
který z vyprahlé země dělá úrodné zahrady!
Zdroji Živé Vody!
Dej nám hojné proudy, abychom žili ...
Dovol mi sdílet s Tebou Tvůj Kalich.

Vezmi tedy Můj Kalich a pij z něho, a je-li ti mdlo z jeho hořkosti, přijď a opři se o Mne, pojď a spočiň ve Mně. Vassulo, Mé vlastnictví, Já, tvůj Král, jsem tě zajal Svou Láskou a budu tě střežit, jako stráž hlídá bránu. Dal jsem ti dar Své Lásky, který tě se Mnou zasnubuje,  postarám se, aby žádný vetřelec neporušil Mé vlastnictví, Mé vlastnictví, které jsem teď proměnil v zahradu, kam mohu jít a odpočinout si. Dovol Mi dýchat v tobě. Dovol Mi dovršit v tobě Své Dílo. Buď učenlivá a uznávej Mne, svého Mistra a Krále.

Láska je Mé Jméno. Pojď ke Mně a jez z Mé Ruky.1 Budu tě živit až do konce.


1 Ježíš tím myslí psaní, které sytí mou duši


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message