DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vezmi Můj Kalich a pij z něho

23. října 1990

Pane, každý den zažívám zázraky, které přesahují mé chápání a můj ubohý rozum. Tato setkání, která s Tebou každý den prožívám, naprosto přesahují můj způsob uvažování!

pokoj s tebou, uvědom si, jakou Mi děláš radost, Moje maličká;

Moc si přeji být s Tebou v nebi, víš to?

Mé dítě, ano, vím to, ale musíš počkat, musíš nejdřív dokončit své poslání, to je teď tvá povinnost; zúrodni tyto vyprahlé země vším, co jsem ti dal; nasyť tyto země; Má láska k tobě Mě dohání k šílenství, nikdy nepochybuj o velikosti Mé Lásky; nikdy nejsi sama, nikdy; Já jsem s tebou, kamkoli jdeš, jsem tvůj Svatý Průvodce;

Prameni, který z vyprahlé země
činíš úrodné zahrady!
Zdroji Živé Vody!
Dej nám hojné proudy,
abychom mohli žít…
Dovol mi sdílet s Tebou Tvůj Kalich.

vezmi tedy Můj Kalich a pij z něho, a je-li ti mdlo z jeho hořkosti, přijď a opři se Mě, přijď a spočiň ve Mně; Vassulo, Mé vlastnictví, Já, tvůj Král, jsem tě zajal Svou Láskou a budu tě střežit, jako stráž hlídá bránu; dal jsem ti dar Své Lásky a zasnoubil jsem se s tebou, a proto se postarám, aby do Mého vlastnictví nevstoupil žádný vetřelec; Mé vlastnictví, nyní jsem tě proměnil v zahradu, kam si mohu chodit odpočinout; dovol Mi dýchat v tobě; dovol Mi v tobě završit Svá Díla; nechej se Mnou utvářet a přijmi Mě, svého Mistra a Krále;

Láska je Mé Jméno, pojď ke Mně a jez z Mé Ruky;1 budu tě živit až do konce;


1  Ježíš má na mysli tímto způsobem, psaním, které sytí mou duši.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message