DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hrůzy noci brzy pominou

17. října 1990

Ježíši, řekl jsi nám v těchto knihách o mnohých událostech ještě před tím, než nastanou, abychom poté, co nastanou, uvěřili. Řekl jsi nám, jak vzkřísíš mou sestru Rusko a jak skoncuješ s jejím ateismem. A hle! Čtrnáctého se Ti otevřela brána kostela Sv. Basila na Rudém náměstí a já, její sestra, jsem k ní ten den spěchala, abych se radovala z jejího svátku! Ale dostala jsem od ní políček… Tvůj služebník a můj bratr, kterého miluji, mě udeřil do tváře. - Tvůj služebník mi odmítl dát požehnání, protože prý chodím k našim bratrům katolíkům a přijímám z jejich rukou Tělo Páně. Mám se před Tebou cítit zahanbena, můj Pane? Tuto bolest bych mohla snést, kdyby nebylo přišlo ještě něco horšího. Řekl: „To znamená exkomunikaci!“ Dal jsi mi znamení dříve, než se to stalo, dal jsi mi pocítit Svou bolest tím, že mi těsně předtím vyschlo v ústech, takže byla sušší než troud a mé rty byly vyprahlejší než pergamen.

Jak dlouho ještě budou křesťané rozděleni?
Přijď a naprav naše srdce, vrať nám naši nevinnost.
Přijď a udělej ze tmy svítání.
Děkuji Ti, můj Pane,
že jsi mi dal příležitost trpět a být pokořena
a že jsi mi dal odvahu,
i přesto, jak mě zranil,
se znovu postavit do řady
a spolu s ostatními políbit kříž, který držel,
a ruku, která mě právě uhodila.

Vassulo, tvá bolest není ničím ve srovnání s Mou… i kdyby na tebe vytasil meč, Má dcero, nezoufej; je naděje na smíření; brzy vás ohromím velkým Zázrakem;1 už velice brzy Já, Pán, ozdobím Svou Nevěstu nádhernou dokonalostí Jejího mládí a od té chvíle bude zpečetěna úmluva míru mezi bratry; Má Církev povstane jako Jitřenka a klatba bude sňata… bude přede Mnou pevně stát… jako olivovník obtížený plody; jako na révě raší ušlechtilé výhonky, tak Její květy ponesou ovoce slávy a nádhery… a bude jen jedno stádce a jeden Pastýř… Já jsem Vzkříšení… dcero?2 neztrácej naději, nemusíš se bát; hrůzy noci brzy pominou;3

pamatuj si, Já Jsem vedle tebe; když se příliš dlouho dívám na jejich zlé jednání, Můj hněv začne podněcovat Mou Spravedlnost, proto nechávám převládnout Svou Slitovnost; léčím všechny vaše nemoci a Svou Krví smývám všechny stopy jedu, abych vás všechny vysvobodil z Jámy;

Já jsem Láska a Láska ve Své naprosté Laskavosti odpouští těm, kdo zasazují rány, těm, kdo se posmívají a těm, kdo jsou nespravedliví, a ve Své Svaté Slitovnosti vás všechny pozvednu do Svého Srdce; nezoufej, Vassulo, Má dcero, ještě je naděje na smíření a oživení… ještě je naděje…4 „nijak se nebojte těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; spíše se bojte toho, jenž může zahubit v pekle duši i tělo;“5

přijdu a přinesu mír mezi bratry a připomenu jim Svou Něhu, Svou Lásku a Své Milosrdenství, aby Mě i oni mohli napodobovat;

- nespěchej pryč6... pojď, ekklesia ožije, ekklesia ožije, počkej a uvidíš...


1 Náhle jsem ve vnitřní vizi uviděla někoho oblečeného jako nevěsta v oslnivě bílých stříbřitých šatech, které se jen třpytily.
2 Ježíš se otočil a podíval se na mě pohledem plným soucitu.
3 Ježíš mě utěšoval, Jeho Slova byla jako uklidňující balzám hojící mé rány.
4 Ježíš se mě opět pokoušel utěšit. Bylo to, jako když někdo, kdo je více zraněný, se snaží utěšovat toho, jehož zranění nejsou až tak vážná.
6  Myslela jsem, že diktování skončilo, a chystala jsem se odejít.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message