DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

V Mé Církvi je rozdělení, jako Kain a Ábel

21. září 1990

Můj milovaný Jahve,
ještě jednou nás zbožšti, obnov nás.
Přetvoř nás podle Svého Božího Obrazu,
toho Svatého Obrazu,
který jsme ztratili.

Má Vassulo, vyslyším tvé snažné prosby a jako jsem na tebe vyléval Své Požehnání, pokryji i tuto zemi nádherným rouchem; obléknu ji do skvělé dokonalosti a její lid padne tváří na zem a bude se Mi klanět; ale nejdříve musí na tuto generaci sestoupit Můj Očistný Oheň, musím sestoupit a vytáhnout z doupat lišky, které pustoší každou novou vinici; říkám vám to teď, dříve než se to stane, aby jste uvěřili, až se to stane; jako křísím mrtvé, vzkřísím rozkládající se tělo této země a učiním jej krásným; od kněží až po laiky vás proměním v božský lid;

dnes vaše generace postrádá víru a nechce Mi věřit, každým dnem je více a více Mých pastýřů zajato světem a podléhá vábení bohatství; hrají si na to, že jsou moudří, ale když Milost přijde až úplně k nim, tak tuto Milost odmítají; nechtějí přijmout Milost na oplátku za milost;

v Mé Církvi je rozdělení; jako Kain a Ábel, bratři, a přesto rozděleni; jedné krve, a přesto rozdílní; Ábel byl způsobilý, ale Kain byl nezpůsobilý; jeden byl upřímný, druhý ne; jeden Mě měl rád a dělal Mi radost, druhý Mě rád neměl a byl vůči Mně nepřátelský; a dnes Moji Ábelové, kteří spravují Mou Církev, trpí… trpí, protože vidí, jak Mě jejich vlastní bratři zrazují; je to jako mor, který těžce doléhá na Mé pastýře, ničí jejich bratrství a rozděluje je; šťastný člověk, který zachovává Má Přikázání, protože pocítí Mou utěšující Lásku; šťastní ti, kdo šíří pokoj, budou nazváni Mými syny; Láska už brzy bude s vámi, proto je třeba vytrvalosti Mých Ábelů, kteří zachovávají Má Přikázání a mají víru ve Mě;

Má Vassulo, zbytek1 ti nadiktuji později; buď vytrvalá v modlitbách a buď vděčná; těš svého Otce, který je v Nebesích; neměj strach… Já jsem s tebou; spočívají na tobě Oči Lásky;

Ježíš je Mé Jméno;

Aleluja!


1 Zbytek jisté pasáže z Písma, kterou mě chtěl učit.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message