DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem s vámi, abych vás všechny spojil v lásce

19. července 1990

Můj Bože! Můj Bože!

Přijď a zasviť do mé temnoty!

Přijď rychle a pomoz mi! Navštiv mě.

Má duše žízní po Tobě, můj Bože.

Kdy uvidím Tvou Svatou Tvář?

Má duše ve mně hyne…

Proč mě moji pronásledovatelé

tak vytrvale odsuzují?

Ó, Bože, čím jsem jim ukřivdila?

Pane, kde jsi?

Aspoň dej, ať ti, kdo mě pronásledují,

řeknou, jakým zločinem

jsem se provinila.

Ó Bože, jak Tě postrádám…

Neviděla jsi Mě tváří v tvář, ale jsem ti nablízku. I když jsem nepřítomný tělesně,1 Duchem jsem vždy s tebou.2 Jsem s vámi, abych vás všechny spojil v lásce a povzbudil vaši mysl, abyste dospěli k naprosté plnosti porozumění, které vám dá proniknout do Božího tajemství, v němž jsou ukryty veškeré poklady Moudrosti a Poznání.3 Požehnaná, chci, abys měla viditelné znaky Mého Božství, což znamená milovat Mě horoucně a pečlivě zachovávat Můj Zákon. Tak budu krůček po krůčku napravovat ty, kdo Mě urážejí a tebe pronásledují. Připomenu jim, jak odpadli od víry. Dám jim příležitost k lítosti. Odvahu! Říkám ti toto, dcero: Kdo chce slyšet, ať slyší, kdo nechce, ať neslyší…


1 Tělo a kost.
2  Ježíš se mě snažil velmi sladce utěšit.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message