DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem s vámi, abych vás všechny spojil v lásce

19. července 1990

Můj Bože! Můj Bože!
Přijď a zasviť do mé temnoty!
Pojď rychle a pomoz mi!
Navštiv mne. Má duše žízní po Tobě, můj Bože.
Kdy uvidím Tvou Svatou Tvář?
Má duše ve mně hyne ... proč mě moji
pronásledovatelé tak vytrvale odsuzují?
Ó, Bože, čím jsem jim ukřivdila?
Pane, kde jsi?
Aspoň ať ti, kdo mě pronásledují, řeknou,
jakým zločinem jsem se provinila.
Ó Bože, jak Tě postrádám.

Milovaná, nemluvil jsem tajně. Potvrzuji Své Slovo a oni to vědí. Neviděla jsi Mne Tváří v tvář, ale jsem ti nablízku. Mohu být nepřítomný tělesně,1 ale Duchem jsem vždycky s tebou.2 Jsem s vámi, abych vás všechny v lásce spojil a povzbudil vaši mysl, aby se vaše chápání plně rozvinulo a vy plně poznali Má tajemství, v nichž jsou skryty všechny poklady Moudrosti a Poznání.3 Požehnaná, chci, abys měla viditelné znaky Mého Božství, to znamená milovala Mě horoucně a pečlivě zachovávala Můj Zákon. A tak budu ponenáhlu napravovat ty, kdo Mě urážejí a tebe pronásledují. Dám jim příležitost k lítosti. Odvahu! Říkám ti to, dcero, kdo chtějí slyšet, ať slyší, kdo nechtějí, ať neslyší ...


1 maso a kosti
2 Ježíš se mě velice něžně snažil utěšit


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message