DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přiveď Můj lid k poslušnosti víry

30. června 1990

Pane,
neocenili Tvou Velkou Lásku,
tuto Lásku ani potopa neuhasí,
ani dravý proud neodnese.
Má síla je pryč
a mé duši se nedostává útěchy.
Myslím, že už jsi mi dal můj díl hořkosti,
nebo toho bude ještě víc?
Nastavila jsem tvář úderu,
abych byla zdrcena nespravedlností.
Tvoji beránci, které jsi shromáždil,
jsou teď rozprášeni.
Sama jsem šlapala vinařský lis.
Z našich lidí se mnou nebyl ani jeden. 

Hleď, kdo k tobě přichází z Nebe až do tvého pokoje? Jsem to Já, Ježíš ... tvůj Ženich, proto se neboj, opět tě zachráním. Tvé tělo je slabé a tvého ducha se v těchto dnech zmocnil hurikán. Jsem blízko tebe, neboj se, Má dcero, Má nevěsto. Dusí Mě Soucit, když vidím, jak tě tento hurikán přepadl, ale dostanu tě z toho. Moji nepřátelé1 zase podněcují Spravedlnost Mého Otce, aby ještě vzrostla, jak může poshovět? Jak může posečkat, když jejich jediným chlebem je zkaženost?

Můj Bože, neopouštěj mne!

Drž se všeho toho, co jsem ti dal, Mé dítě, přilni ke Mně. Tito lidé nemohou spát, dokud ti neublíží. Pozoruji je a Spravedlnost Mého Otce plane, když slyší, jak ke Mně přicházejí s prázdnými slovy ... což nečetli v Písmu: "Některé jsem požehnal a povýšil, některé posvětil a postavil Sobě blízko?"2 Ale až přijde Můj Den, ani jednoho z nich neušetřím!

A co se týče tebe, Mé dítě, jsi Mým vlastnictvím, protože jsi chudá, ale oni nepochopili ... dcero ... dcero ... neplač ... pojď ... oni byli obchodem bohatých kupců, jako drahý materiál byli koupeni ... doufej, Má Vassulo, doufej ... víru, Mé dítě, měj víru ve Mne, nikdy tě neopustím ... nikdy ... nikdy ... požehnaná, už se jim dostalo Mého Odpuštění, ano, právě těm, kdo nespí, aniž nepáchají zlo, ať proto uslyším, že i ty jim odpouštíš ...

Odpouštím jim, Pane, protože oni nevědí, co dělají.

Mé Oči tě střeží. Jsem tvá mocná ochrana a skutečná opora, nic tě tedy nemůže ode Mne oddělit, ani když jsi pronásledována, ohrožována nebo dokonce napadána. Byl někdy nějaký prorok, který by nebyl pronásledován, ohrožován nebo napadán? V Mé Církvi jsou na druhém místě, hned za apoštoly, a přesto s nimi bylo vždy špatně nakládáno, byli hanobeni, protože z jejich úst zaznívá pravda a ta je nepříjemná.

Co teď mám dělat?

(Velmi smutně jsem se Ježíše zeptala.)

Přiváděj Můj lid k poslušnosti víry3

... rozhlašuj Mé Poselství. Pojď, dám ti prostředky, jak šířit Mé Poselství. Všechno ti poskytnu v pravý čas. Květino, rozšiřuj v cizině Mou vůni kadidla.

Ať se děje Tvá Vůle, uč mne, jak se Ti zlíbí, udělej si ze mne nástroj Lásky a Pokoje.


1 tady Ježíš změnil tón, něha se změnila v přísnost
3 odpověděl mi majestátním tónem a bez sebemenšího zaváhání


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message