DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Blahoslavení, kdo konají vůli Mého Otce

16. května 1990

Pokoj vám. Já, Pán, přicházím otevřít vaše srdce a vysvobodit vás všechny od zlého. Žijete v době milosti. Řekl jsem, že Můj Duch se vyleje na celé lidstvo.

Blahoslavení ti, kdo Mého Ducha Milosti přijímají bez pochybování. Blahoslavení chudí v duchu, protože jejich je nebeské království. Blahoslavení prostého srdce, protože Moudrost se jim Sama odhalí. Blahoslavení, kdo konají vůli Mého Otce v Nebesích, protože brány Mého Království se otevřou, aby je přijaly. Blahoslavené Mé nádoby světla, které nesou Mé Slovo a šíří Má Poselství, která vám dal Můj Svatý Duch, protože vám budou odpuštěny mnohé vaše hříchy.

Pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message