DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi Můj oltář
Zachráním syny Ruska

24. dubna 1990

Spoléhám na Tvou Lásku.
Ať na nás Tvá láska spočine,
ať v nás žije jako nikdy předtím.

Milovaná, to všechno jsem ti dal, abych tě k Sobě přitáhl blíž a přizpůsobil tě k bytí se Mnou. Dal jsem ti tuto milost, protože je Mi to příjemné. Chtěl jsem tě potěšit. Toto, Mé dítě, je ke tvé spáse a zůstanu takto vedle tebe až do konce. Jsi Můj oltář a chci mít Svůj oltář čistý. Chci tě naplnit Svým žhavým plamenem: Svým Ohněm, Svým Svatým Duchem.

Ještě včera, dcero, jsem tě našel polapenou v pasti zla, a dnes, vidíš? Jsi volná. Já, tvůj Spasitel, jsem tě vysvobodil, a nejen to, také jsem ti dal Život. Byla jsi uvězněná, a osvobodil jsem tě. Byla jsi nahá, a Já jsem tě vznešeně oblékl. Byla jsi neúrodná, a Já jsem ti dal prospívat a rozkvést. Tvé koleno se nikdy nesklonilo k poctě Mně, tvému Pánu, ale Já jsem se sklonil až k tobě, abych tě dosáhl a pomazal, žehnaje ti. Nikdy jsem neslyšel tvůj hlas volající ke Mně, ani jsem tě neviděl přicházet vědomě do Mého Domu, a přesto jsem šel celou tu cestu až do tvého domu, do tvého pokoje, abys uslyšela Můj Hlas. Zpíval jsem ti píseň Lásky, abys pak ty šla k národům a učila je Mou Píseň.

Rozptýlil jsem tvé chyby jako mračno, tvé hříchy jako mlhu, raduj se proto, duše, v Mé Přítomnosti! Budu skrze tebe dál ukazovat lidstvu Svou velkou Lásku a Slitování, aby nakonec uvěřili, že jsem to Já. Jsem LÁSKA. Tak shromáždím Svůj lid a obklopím jej Svou Láskou - budu kolem nich jako Ohnivá zeď a budu jejich slávou uprostřed nich. Pojď, Má Vassulo ...

Ó, Bože, jak Tě miluji!

Tato slova jsou jako zářivé skvosty v diadému ... ano, miluj Mě, svého Boha. Zachovávej Mé první přikázání, přitom však nezanedbávej ostatní.

Odpočiň si teď, ale nezapomínej na Mou Přítomnost, my, nás?

Ano, můj Pane, my, nás, navždycky a věčně.

Žehnám ti, dobrořeč Mi.

Dobrořečím Ti, můj Pane, a děkuji Ti za všechno, co mi dáváš.

(Toto je poselství o Rusku pro mého pravoslavného přítele.)

(...) Dám Rusku Svůj Uzdravující Pokoj. Zpečetím věčnou smlouvu. Jako pastýř zachraňuje své beránky z vlčí tlamy, tak zachráním syny Ruska. Zvednu Rusko a učiním je svatým a z jeho synů učiním svaté muže, kteří budou učit bezúhonnosti, protože v Rusku bude žít Můj Duch a budu zde vládnout svatostí a spravedlností (...) 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message